رییس شورای حسن آباد گفت: تقسیم عادلانه بودجه در تمامی مناطق و شناسایی نیازهای در تمامی مناطق شهر از جمله اولویت های برنامه ریزی شهری است. وی در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه این هفته با اشاره به روز شورا و فرمایشات امام خمینی (ره) اظهار داشت: اختیارات امور مردم باید به دست مردم سپرده شود، تصمیم گیری هایی که در شهرها صورت می گیرد می بایست از سوی مردم باشد و نمایندگانی از طرف مردم با رای مستقیم برای نظارت بر امور انتخاب شوند.

وی تاکید کرد: این نمایندگان برای شناسایی مشکلات مردم و ارایه راهکارهای مناسب به مسیولین ذیربط می بایست مسایل و مشکلات شهر را بررسی کرده و به مسیولین مربوطه انتقال دهند. زندی در خصوص برنامه های در دست اقدام شورا در شهر حسن آباد گفت: برنامه ای ۵ساله برای شهر تهیه شده که طبق سیاست های کلی نظام و طرح تفضیلی شهر تهیه شده است. تقسیم عادلانه بودجه در تمامی مناطق و شناسایی نیازهای در تمامی مناطق شهر از جمله اولویت های برنامه ریزی شهری و همچنین همکاری و تعامل با مسیولین و نهادهای خدمات رسان داخل شهر بسیار مهم و ضروری است.

رییس شورا با اشاره به مشکلات شهر حسن آباد بیان کرد: با توجه به افزایش جمعیت، می بایست در صورتی که جمعیت افزایش پیدا میکند، زیرساخت های لازم نیز اجرایی شود و ظرفیت شهر حسن آباد و میزان مهاجر پذیری آن نیز مدنظر قرار گیرد. وی در پایان تاکید کرد: آب شرب حسن آباد از کیفیت مناسبی برخوردار نیست. آلودگی آب نداریم اما آب این منطقه سخت است و همچنین انتقال آب کشاورزی میتواند کمک شایان توجهی به کشاورزی منطقه داشته باشد.