مراسم تعزیه خوانی برای اولین بار در شهرحسن آباد فشافویه در کاروانسرای محله کنارگرد. به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر :به مناسبت اربعین حسینی ع ،وفات رسول اکرم (ص)،شهادت امام حسن (ع) وامام رضا (ع) مراسم تعزیه خوانی بعداز ظهرها به مدت دوروز در تاریخ ۱۳ و ۱۴ آبان ماه ازساعت ۱۸:۳۰ در کاروانسرای کنارکرد درشهرحسن آبادفشافویه واقع درمحله کنارگردبرگزارمی گردد.

جمع آوری دستفروشان و رفع سد معبر در شهر حسن آباد فشافویه همچنان ادامه دارد. به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آبادفشافویه :یکی از مواردتخلف شهری که امروز به صورت معضلی گریبانگیر جامعه شهری است پدیده سدمعبر است که خوددارای انواع گوناگون است.از مصادیق سدمعبرمیتوان ازسدمعابرتوسط دست فروشان ،تخلیه نخاله ،ریختن مصالح ،آجروسیمان درمعابرعمومی ،توقف اتومبیل درمکان های غیرمجاز ،وسایل نقلیه جهت فروش کالا واشغال پیاده روها و...رانام برد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر حسن آباد فشافویه، عملیات احداث بزرگترین بوستان در شهر حسن آباد فشافویه به نام بوستان ساحلی فرهنگ که در هفته های اخیر آغاز شده، هم اکنون در مرحله جدول گذاری خاکبرداری درحال اجراست.