دویست و دومینجلسه شورای اسلامی شهر حسن آباد روز چهارشنبه مورخ 1399/7/23 در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید نامه های رسیده بررسی ، مصوباتی به شرح ذیل از تصویب اعضای محترم شورا گذشت :

دویست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر حسن آباد روز شنبه مورخ 1399/7/5 در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید نامه های رسیده بررسی ، مصوباتی به شرح ذیل از تصویب اعضای محترم شورا گذشت :

دویستمین جلسه شورای اسلامی شهر حسن آباد روز دوشنبه مورخ 1399/6/31 در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید نامه های رسیده بررسی ، مصوباتی به شرح ذیل از تصویب اعضای محترم شورا گذشت :

یکصد و نود و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر حسن آباد روز شنبه مورخ 1399/6/22 در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید نامه های رسیده بررسی ، مصوباتی به شرح ذیل از تصویب اعضای محترم شورا گذشت :

یکصد و نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر حسن آباد روز شنبه مورخ 1399/6/15 در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید نامه های رسیده بررسی ، مصوباتی به شرح ذیل از تصویب اعضای محترم شورا گذشت :

 یکصدو نود هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر حسن آباد روز چهارشنبه 1399/5/29 در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید   و عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام حزن و اندوه اهل بیت (علیهم السلام) و شیعیان ، ماه محرم الحرام ، نامه های رسیده بررسی ، مصوباتی به شرح ذیل ا ز تصویب اعضای محترم شورا گذشت   :

 یکصد و نود و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر حسن آباد روز چهارشنبه مورخ 1399/5/22 در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید نامه های رسیده بررسی ، مصوباتی به شرح ذیل از تصویب اعضای محترم شورا گذشت :

 یکصد و نود و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر حسن آباد روز دوشنبه مورخ 1399/5/20  در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید   و تبریک میلاد باسعادت امام موسی کاظم (علیه السلام) ، نامه های رسیده بررسی ، مصوباتی به شرح ذیل ا ز تصویب اعضای محترم شورا گذشت   :

یکصدو نود و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر حسن آباد روز چهارشنبه مورخ 1399/5/15 در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و تبریک ولادت امام هادی (علیه السلام) نامه های رسیده بررسی ، مصوباتی به شرح ذیل ا ز تصویب اعضای محترم شورا گذشت   :

یکصد و نود وسومین جلسه شورای اسلامی شهر حسن آباد روز دوشنبه مورخ 13/5/1399  در محل ساختمان شورا تشکیل ، پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید  و عرض تبریک عید سعید قربان برتمامی مسلمانان جهان ، نامه های رسیده بررسی ، مصوباتی به شرح ذیل ا ز تصویب اعضای محترم شورا گذشت   :