در راستای خدمات‌رسانی بهتروصرفه جویی در هزینه‌ها دفتر نمایندگی اتاق اصناف در دفتر شورای اسلامی شهر حسن آباد فشافویه راه‌اندازی شد.

بازید اعضای شورای اسلامی شهر از ریاست اداره آموزش و پرورش منطقه فشافویه به مناسبت هفته بزرگداشت روز معلم

اولین جلسه مشترک فیمابین اعضای شورای اسلامی شهر حسن آباد با شهردار محترم در سال جدید روز دوشنبه مورخ 99/2/1 برگزار گردید.

در راستای لبیک گویی به ندای مقام معظم رهبری نشست همدلی و مواسات در راستای کمک به نیازمندان با حضور خیرین و مسئولین شهر حسن آباد و بخش فشافویه برگزارشد