جلسه کمیسیون تقویم املاک روز دوشنبه مورخ 1399/12/4 در محل ساختمان شورا به منظور تعیین قیمت منطقه ای شهر حسن آباد و بخش فشافویه تشکیل گردید .

روز دوشنبه مورخ 1399/8/26 جلسه آشنائی و نشست صمیمانه ریئس محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان ری با اعضای شورا صورت پذیرفت .

با عنایت به استعفای آقای دکتر محسن تاجیک و انتخاب آقای مهندس مهدی محمودپور بعنوان شهردار حسن آباد ، بدینوسیله گزارشی از روند انتخاب شهردارجدید شهر ، به استحضار شهروندان گرامی رسانده میشود .