در راستای خدمات‌رسانی بهتروصرفه جویی در هزینه‌ها دفتر نمایندگی اتاق اصناف در دفتر شورای اسلامی شهر حسن آباد فشافویه راه‌اندازی شد.

بازید اعضای شورای اسلامی شهر از ریاست اداره آموزش و پرورش منطقه فشافویه به مناسبت هفته بزرگداشت روز معلم