با عنایت به استعفای آقای دکتر محسن تاجیک و انتخاب آقای مهندس مهدی محمودپور بعنوان شهردار حسن آباد ، بدینوسیله گزارشی از روند انتخاب شهردارجدید شهر ، به استحضار شهروندان گرامی رسانده میشود .

در راستای خدمات‌رسانی بهتروصرفه جویی در هزینه‌ها دفتر نمایندگی اتاق اصناف در دفتر شورای اسلامی شهر حسن آباد فشافویه راه‌اندازی شد.