3 آبان

آقا خیاط مبل 

آقا رویه کوب مبل 

محل کار در شهر حسن آباد ساعت کاری بصورت پاره وقت و با توافق، مراجعه حضوری به دفتر شورا

*

3 آبان

آقا ساده غیر سیگاری

شرکت شیرین گل آریا ، سرویس حسن آباد ، صبحانه و ناهار دارد ، ساعت کاری 8 تا 17 ، پرفسور حسابی ، نسترن 2 پلاک 7 تلفن :   569010801

*

27 مهر

آقا ساده

کمپوت سازی ناقلی ، سرویس حسن آباد ، ناهار دارد ، ساعت کاری از 8/5 تا 18 ، پرفسور حسابی ، نسترن 6 پلاک 7 تلفن : 09128461878

*

27 مهر

آقا راننده نیسان (بدون خودرو) با ضامن

توزیع کالا از مقصد شهرک صنعتی شمس آباد به تهران ، شماره تماس 56232699

*

27 مهر

آقا ساده

شرکت پیشتازان صنعت سرویس از حسن آباد ، ساعت کاری 7/5 تا 17 نارنجستان نبش گلبرگ 11 تلفن : 56231256

*

21 مهر

آقا ساده 

آقا فوق دیپلم مکانیک

آقا فوق دیپلم برق

شرکت پاتیرا ، سرویس حسن آباد ، ناهار دارد ، ساعت کاری شیفتی از 7 تا 19 و شیفت دوم از 19 تا 7 ، بوعلی ، نبش بهار 4 تلفن : 56901253

*

21 مهر

آقا ساده

آقا مونتاژ کار دیپلم به بالا 

آقا خدماتی

شرکت کوشافن پارس ، سرویس از تهران ، اسلامشهر ، رباط کریم ، پرند و حسن آباد ، صبحانه دارد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری از 8 تا 17 پنجشنبه ها تعطیل ، سروستان ، گلسرخ 9 پ 6 تلفن : 56235645 تا 8

*

20 مهر

آقا آشپز و کمک آشپز

رستوران سبلان ، سرویس ندارد ، ناهار دارد ، ساعت کاری ا 8 تا 16 ، بوستان ، بازارچه دوم شهرک تلفن : 56233710

*

20 مهر

آقا ساده (تنومند جهت کارگر انبار)

آقا دیپلم اپراتور دستگاه

تکنسین فنی مکانیک آقا

کارشناس فنی مکانیک

شرکت کاراپارسیان ، سرویس اسلامشهر ، رباط کریم و سرشهرک ، ناهار ندارد ، ساعت کاری از 8 تا 17 ، سروستان ، گلسرخ 15 پلاک 11 ، مراجعه حضوری به سرکار خانم خندان 

*

19 مهر

آقا ساده 

شرکت ایران تور شقایق، سرویس و ناهار ندارد ، صبحانه دارد ، ساعت کاری از 7 تا 16 ( تا ساعت 19 اضافه کاری دارد ) ، مرداد جنوبی ، پلاک 173 تلفن : 56233044

*

19 مهر

آقا ساده ( کارگر سنگبری)

شرکت فرآور سنگ سرویس حسن آباد ، ناهار ندارد ، ساعت 8 تا 19 ( 2 ساعت اضافه کاری دارد) ؛ زکریای رازی ، بهار 8 پلاک 11 تلفن :  56909079

 *

16 مهر 

آقا ساده

شرکت کارتن زاگرس ، سرویس حسن آباد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری از 7 تا 19 ، استقلال ، میخک 7 پلاک 8 ، تلفن : 56906990

*

15 مهر

آقا ساده

آقا فنی

 آقا جوشکار برق 

آقا جوشکار آرگون 

شرکت مبدل سازان ، سرویس حسن آباد ، ناهار ندارد (هزینه غذا پرداخت میشود)، ساعت کاری 8 تا 19 (2 ساعت اضافه کاری محاسبه میشود)، آزادی ، نرگس یک ، پلاک 15  تلفن : 09122342197

*

15 مهر

آقا ساده

 آقا جوشکار

شرکت پاکسال . سرویس حسن آباد و اسلامشهر ،‌ناهار دارد ، ساعت کار 8 تا 17 اضافه کار تا 19 ؛ استقلال ، نبش میخک دوم ، تلفن :    56229257

*

15 مهر

آقا ساده 

شرکت تیام گستر ؛ سرویس از سرشهرک ساعت کاری 8 تا 17/5 ؛ ناهار ندارد ، استقلال ، نبش میخک 6 تلفن : 56909042

*

12 مهر

آقا ساده 

شرکت روشنائی رز ،سرویس حسن آباد ،صبحانه دارد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری 8/5 تا 18/5، گل آذین 2 پلاک 3 تلفن 09124110893

 *

12 مهر

آقا ساده دیپلم زیر 35 سال سن کار شیفتی 12 ساعته

آقا کمک تراشکار حداکثر 35 سال سن

آقا و خانم سرایدار بدون فرزند ، هردو نفر دیپلم زیر 35 سال سن

شرکت لوازم پزشکی ، مراجعه حضوری به دفتر شورا

*

 

7 مهر

آقا حسابدار

آقا ساده

شرکت طعم مل (زرگوشت) ، سرویس از حسن آباد ، ناهار دارد ، ساعت کاری از 8 الی 17 نرسیده به روستای خانلق ، تلفن : 09191229765

*

2 مهر 

آقا ساده

آقا کنترل کیفیت

شرکت ایمن شفق ، سرویس از میدان قائم اسلامشهر ، رباط کریم ، جاده وهن آباد ، سرشهرک ، ساعت کاری از 8 تا 17 ناهار ندارد ، گلستان ، گلشن 14 پلاک 10 تلفن : 56235624

*

2 مهر 

آقا ساده دیپلم به بالا

شرکت سنگان صنعت ، سرویس و ناهار ندارد ، ساعت کاری از 8 تا 17 پنجشنبه ها تعطیل ، گلستان ، گلشن 10 پلاک 16 تلفن : 56230497 

*

2 مهر

آقا ساده

آقا تکنسین برق

شرکت فرجام صنعت ، سرویس از متروی شهرری ، باقرشهر ، سرشهرک ، ساعت کاری از 8/5 تا 19 (2 ساعت اضافه کاری دارد) ناهار ندارد ، نخلستان ، گلشید 9 پلاک 13 تلفن :  56232972

*

30 شهریور

آقا ساده

آقا نجار

شرکت زانو بل ؛ سرویس ندارد (هزینه ایاب ذهاب داده میشود)، ناهار ندارد ، ساعت کاری 8 تا 17 ، بوعلی بهار 3 پلاک 13

*

30  شهریور

آقا خدماتی

شرکت پارس اطلس ،‌ سرویس از سر شهرک ، ناهار ندارد ، صبحانه دارد ، ساعت کار 8/5 تا 15، بوعلی ، بهار 4 ، پلاک 13 تلفن : 56909055 

*

30 شهریور

آقا ساده

آقا دیپلم اپراتور دستگاه

شرکت بذار تجارت پارس ، سرویس از حسن آباد ، ناهار ندارد، صبحانه و عصرانه دارد ، ساعت کاری بصورت شیفتی 12 ساعته ، پرفسور حسابی ، یاس 4 پلاک 9 تلفن : 09022318537

*

30 شهریور

آقا ساده

تولیدی ساندورا ، سرویس اسلامشهر ، رباط کریم و حسن اباد ، ناهار دارد ، ساعت کاری از 7/5 تا 17 پنجشنبه ها تعطیل ، بوستان ، گلبن 8 پلاک 5 تلفن : 56233166

*

27 شهریور

آقا ساده

آقا برشکار

آقا پرسکار

شرکت شیک دور طراحان، سرویس و ناهار ندارد (هزینه پرداخت میشود) ساعت کاری از 7/5 الی 17 ، نگارستان ، خیابان بهمن شمالی ، پلاک 402  تلفن : 56234137

*

26 شهریور

آقا ساده

آقا انباردار مسلط به سیستم کامپیوتر

شرکت نیکو دوخت ماشین ، سرویس حسن آباد ، ناهار دارد ، ساعت کاری 8/5 تا 18/5 ( یکساعت اضافه کاری دارد) ، هشترودی ، میخک اول ، پلاک 8 تلفن: 09212041385

*

26 شهریور

آقا آشپز (تهیه غذای 45 نفر)

شرکت تکامل صنعت منیری ، سرویس ندارد، ناهار دارد ، ساعت کاری 8 تا 16 ، تیر جنوبی ، پلاک 129  تلفن : 56235870

*

26 شهریور

آقا ساده

آقا نگهبان روز (قبل از مراجعه تماس گرفته شود)

شرکت برتر برنز ، سرویس ندارد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری از 7 الی 16/30، گلستان ، گلشن 15 پلاک 25 تلفن : 56231126

*

26 شهریور

آقا ساده غیر سیگاری

شرکت شیرین گل آریا ، سرویس حسن آباد ، صبحانه و ناهار دارد ، ساعت کاری 8 تا 17 ، پرفسور حسابی ، نسترن 2 پلاک 7 تلفن :   56901080

*

25 شهریور

آقا ساده

شرکت مادسا صنعت البرز ، سرویس  و ناهار ندارد ، ساعت کاری 8 تا 16/30، بلوار استقلال، میخک 9 پلاک 9 تلفن : 09192278469

*

24 شهریور

آقا ساده

آقا فنی 

آقا چرخکار

شرکت توانسار پاک ، سرویس حسن آباد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری 8 تا 17 ، نارنجستان ، گلبرگ 8 پلاک 5 تلفن :   56230330

*

24 شهریور

آقا ساده 

شرکت بومیران ، سرویس ندارد (هزینه پرداخت میشود) ناهار ندارد ، ساعت کاری از 7 تا 17 پنجشنبه ها تعطیل ، بوستان ، گلبن 15 پلاک 11 تلفن : 56232070

*

23 شهریور

آقا ساده

آرمان پروفیل سپهر ، سرویس حسن آباد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری از 8 تا 17 هشترودی ، میخک 3 پلاک 28 تلفن : 09121444690

*

23 شهریور

آقا ساده 

شرکت فجر ماشین ، سرویس حسن آباد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری از 8 عصر تا 17 گلسرخ 3 پلاک 9 ، تلفن : 56236538

*

 23 شهریور

آقا ساده سیکل به بالا (کار شیفتی)

شرکت پایون فام آراد ، سرویس اسلامشهر ، رباط کریم ، پرند ، ناهار ندارد ، ساعت کاری (12 ساعته) شیفت اول از 7 صبح تا 19  ، شیفت دوم از 19 تا 7 صبح ، بوستان ، گلبن 19 پلاک 13 ، تلفن : 56230492 

*

22 شهریور

آقا ساده

شرکت تولیدی مبل ماندگار ، سرویس حسن آباد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری از 8 تا 19 ( دوساعت اضافه کاری) هشترودی ،نبش میخک اول ، تلفن : 56233009

*

22 شهریور

آقا ساده

آقا لیسانس مکانیک

آقا لیسانس برق

آقا جوشکار برق

شرکت پارسیا گاز ، سرویس ندارد (ایاب و ذهاب پرداخت میشود) ، صبحانه و ناهار دارد ، ساعت کاری از 8 تا 17 زکریای رازی ، سنبل 2 پلاک 3 تلفن : 56906190 

*

 17 شهریور

آقا ساده

شرکت ری فلز ؛ سرویس ندارد ، ناهار دارد ، ساعت کاری 8 تا 17/5 (پنجشنبه ها تعطیل) ، تیر شمالی ، پلاک ، 98 تلفن : 9 الی 56233848 

*

16 شهریور

آقا ساده

آقا جوشکار برق / جوشکار co2

آقا نقشه کش صنعتی (برنامه های سالیدورک و اتوکد)

گلپا صنعت ایرانیان ، سرویس و ناهار ندارد صبحانه دارد ، ساعت کاری 8 تا 17 نخلستان ، گلشید 7 پلاک 6  تلفن : 56230270

*

16 شهریور

آقا اپراتور و تکنسین دستگاه ساشه و مدادی

شرکت قهوه دنیرو، سرویس اسلامشهر ، رباط كريم و حسن آباد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری 8 تا 17  پرفسور حسابي ، ياس 4 پلاك 16 تلفن :  09397926565

*

15 شهریور

آقا وردست خیاط

شرکت تولیدی ماکت ، سرویس سرشهرک ، ناهار ندارد ، ساعت کاری 8/5 تا 18 ، بوستان ، گلبن 16 پلاک 5 تلفن : 56236156

*

15 شهریور

آقا تکنسین برق دیپلم به بالا

آقا تکنسین مکانیک دیپلم به بالا

آقا ساده

شرکت آریا زرین بلورین ، سرویس حسن آباد ، بلوار خیام ،شقایق 4 پلاک 16 تلفن : 56808122

*

5 شهریور

 آقا ساده دیپلم

صنایع آزمایشگاهی انیسان ، سرویس از متروی شهرری ، سر واوان و سر شهرک ، ناهار دارد ، ساعت کاری از 8 تا 17 ، پنجشنبه ها تعطیل ، نارنجستان ، گلبرگ 7 پلاک 7 تلفن : 56230161

*

3 شهریور 

آقا جوشکار برق

آقا جوشکار آرگون 

آقا جوشکار co2

آقا فنی 

شرکت نامدار صنعت ، سرویس و ناهار ندارد (هزینه پرداخت میشود) ساعت کاری از 8 تا 17/5 ، خیابان فروردین جنوبی ، پلاک 24 تلفن : 56236750

*

1 شهریور

نگهبان دارای دیپلم و بالاتر ، محدوده سنی بین 35 تا 45 سال ، (امکان کار در شیفت روز و شیفت شب را داشته باشد )

شرکت داروسازی ماد ،  حسن آباد ، میدان ابراهیم آباد ، تلفن : 56223036

*

1 شهریور

آقا لیسانس شیمی

شرکت پارس اطلس ،‌ سرویس از سر شهرک ، ناهار ندارد ، صبحانه دارد ، ساعت کار 8/5 تا 16 ، بوعلی ، بهار 4 ، پلاک 13 تلفن : 56909052 

*

1 شهریور

آقا ساده

شرکت تولیدی رادیس (تولید کننده شیرآلات)، سرویس از میدان آزادی ، اسلامشهر ، پرند و حسن آباد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری 8 تا 17 ، آزادی ، نرگس 6 پلاک 5 تلفن : 09333862824 

 *

30 مرداد

جوشکار آرگون

شرکت صافیاد (کار بصورت کنتراتی میباشد) سروستان ، گلسرخ 4 پلاک 9 ، شماره تماس : 09191779162

*

 30 مرداد

آقا حسابدار

آقا حسابدار صنعتی انبار

آقا انباردار

آقا کمک انباردار

آقا دیپلم ، فوق دیپلم و لیسانس (جهت کار با دستگاه جوش آرگون و دستگاه های تولیدی همراه با آموزش) تعداد 10 نفر

آقا جوشکار برق ، آرگون و  CO2

شرکت مبدل سازان ، سرویس حسن آباد ، ناهار ندارد (هزینه غذا پرداخت میشود)، ساعت کاری 8 تا 19 (2 ساعت اضافه کاری محاسبه میشود)، آزادی ، نرگس یک ، پلاک 15  تلفن : 09122342197

*

29 مرداد

آقا آشپز رستوران (ماهر و با سابقه)

آقا کمک آشپز

آقا کارگر ساده 

رستوران زندی ، هزینه ایاب و ذهاب پرداخت میشود ، ناهار دارد ، ساعت کاری 8 تا 17 ، روبروی ورودی شهرک صنعتی شمس آباد ،  تلفن : 09125280750

*

28 مرداد 

آقا آشنا به کنترل کیفیت (قبل از مراجعه تماس گرفته شود)

شرکت سنگان صنعت ، سرویس و ناهار ندارد ، ساعت کاری از 8 تا 17 پنجشنبه ها تعطیل ، گلستان ، گلشن 10 پلاک 16 تلفن : 56230497 

*

26 مرداد

آقا ساده شیفتی 

شرکت بهساز پلیمر ،سرویس ندارد (هزینه سرویس ماهانه یک میلیون ریال پرداخت میشود) ، صبحانه دارد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری شیفت روز از  8 صبح تا 19 ، شیفت شب از 19 تا 8 صبح ، بوستان ، گلبن 17 پلاک 24 تلفن :   56231932

*

26 مرداد

آقا کمک انباردار

شرکت سامان تهویه ایرانیان ، سرویس رباط کریم و حسن آباد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری از 8 تا 17 (اضافه کاری دارد) گلشن 9 پلاک 14  ، تلفن : 56235895

*

21 مرداد

آقا ساده (ثابت شبکار) 10 نفر

آقا کارگر انبار (3 نفر)

آقا نظافتچی محوطه و سالن تولید (5نفر)

آقا برقکار صنعتی (5 نفر)

آقا راننده پایه دوم بدون خودرو ( دیپلم یا دیپلم ردی) ساعت کاری از 5/5 صبح تا 14 (20 نفر) جهت کار با خودرو ایسوزو و فوتون

آقا دارای وانت مسقف ( 20 نفر)

شرکت اکرام صنعت مهدی ، سرویس از حسن آباد ، اسلامشهر ، رباط کریم ، ساعت کاری بصورت شیفت ثابت ، از ساعت 7 صبح تا 17 و یا از ساعت 17 تا 3 صبح ،پرفسور حسابی ، نسترن 3 پلاک 5 تلفن 09057486450

*

21 مرداد 

کارگر دامداری (شیردوشی، راننده ، انباردار ، وسط کار)

آلونک دام ، مجتمع دامگستر ( بعد از پلیس راه ) ، ساعت کاری از 8 صبح لغایت 17 ، محل اسکان در دامداری موجود میباشد ، شماره تماس جهت هماهنگی : 09121004084

*

21 مرداد

آقا دیپلم ، فوق دیپلم و لیسانس (جهت کار با دستگاه همراه با آموزش) تعداد 10 نفر

شرکت مبدل سازان ، سرویس حسن آباد ، ناهار ندارد (هزینه غذا پرداخت میشود)، ساعت کاری 8 تا 19 (2 ساعت اضافه کاری محاسبه میشود)، آزادی ، نرگس یک ، پلاک 15  تلفن : 09122342197

*

15 مرداد

آقا ساده

شرکت نگین درخشان شمس ، سرویس اسلامشهر و حسن آباد ، ناهار دارد ، ساعت کاری از 7 تا 19 ، بلوار هشترودی ، میخک 6 پلاک 8 تلفن : 09121470251

*

14 مرداد

آقا پرسکار

آقا کارمند انبار با سابقه و مسلط به کامپیوتر

کارشناس فنی مکانیک آقا

کارشناس کنترل کیفیت آقا 

شرکت کاراپارسیان ، سرویس اسلامشهر ، رباط کریم و سرشهرک ، ناهار ندارد ، ساعت کاری از 8 تا 17 ، سروستان ، گلسرخ 15 پلاک 11 ، مراجعه حضوری به سرکار خانم خندان 

*

13 مرداد

آقا دیپلم تکنیسین دستگاه بسته بندی ساشه

شرکت قهوه سوخو ، سرویس اسلامشهر و حسن آباد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری از 8 تا 17 پرفسور حسابی ، یاس 4 پلاک 16 تلفن : 09120257393 

*

12 مرداد 

آقا ساده

اتصالات چدنی صادقی ، سرویس اسلامشهر ، پمپ بنزین رباط کریم و حسن آباد ، ساعت کاری از 7/5 تا 19 (2 ساعت اضافه کاری) سروستان ، گلسرخ 7 پلاک 1 تلفن : 56234332

*

11 مرداد 

آقا آشپز (تهیه غذای 45 نفر)

شرکت تکامل صنعت منیری ، سرویس ندارد، ناهار دارد ، ساعت کاری 8 تا 16 ، تیر جنوبی ، پلاک 129  تلفن : 56235870

*

 8 مرداد

آقا کارگر انبار (دارای گواهینامه رانندگی)

آقا ساده

آقا مونتاژ کار 

آقا جوشکار برق / جوشکار co2

گلپا صنعت ایرانیان ، سرویس و ناهار ندارد صبحانه دارد ، ساعت کاری 8 تا 17 نخلستان ، گلشید 7 پلاک 6  تلفن : 56230270

*

7 مرداد 

آقا انباردار

شرکت آریا پلاستیک ، سرویس و ناهار ندارد ، ساعت کاری از 7/5 تا 19/5 ( 2 ساعت اضافه کاری) ، گلستان ، گلشن 8 پلاک 8 محل مصاحبه تهران جهت هماهنگی با شماره 88646696 و شماره 88205810 تماس گرفته شود 

*

5  مرداد

آقا کارگر فنی

آقا جوشکار آرگون

شرکت مبدل سازان ، سرویس حسن آباد ، رباط کریم ، ناهار ندارد (هزینه غذا پرداخت میشود)، ساعت کاری 8 تا 19 (2 ساعت اضافه کاری محاسبه میشود)، آزادی ، نرگس یک ، پلاک 15  تلفن : 09122342197

 *

4 مرداد

آقا تراشکار

آقا کارگر فنی 

شرکت تولید نیکان ، سرویس حسن آباد ، اسلامشهر ، ناهار دارد ، ساعت کاری 7/30 تا 16/30 خیابان مهر جنوبی ، پلاک 215 تلفن : 56235001 داخلی 3 

 *

2 مرداد

آقا حسابدار مسلط

شرکت پارس اطلس ،‌ سرویس از سر شهرک ، ناهار ندارد ، صبحانه دارد ، ساعت کار 8/5 تا 16 ، بوعلی ، بهار 4 ، پلاک 13 تلفن : 56909052 

*

31 تیر

آقا حسابدار مسلط به سیستم کامپیوتر و نرم افزار هلو (متاهل حدااکثر 35 سال سن)

شرکت آلومنیوم غدیران، سرویس ندارد ، ناهار دارد ،ساعت کاری از 8 تا 17 اردیبهشت جنوبی ، رنگ کاری اکبری تلفن : 09120843257

*

30 تیر

آقا انباردار

آقا تزریقکار پلاستیک

شرکت پیک مد سرویس از حسن آباد ، غذا ندارد ساعت کار یک شیفت از 6 صبح تا 14 ، شیفت دوم از 14 تا 22 (بصورت چرخش هفتگی) بوعلی بهار 3 پ 10  تلفن 56901552

*

30 تیر

کارمند اداری 

شرکت زرپلاست ؛ شماره تماس جهت هماهنگی 02156234175

*

 25 تیر

آقا ساده 

جوشکار co2

MDF کار

شرکت آتیه سازان ایرانیان ، سرویس و ناهار ندارد ساعت کاری از 8 تا 17/5 بوستان ، گلبن 18 پلاک 15 تلفن : 09126035591

*

25 تیر

آقا ساده دیپلم ، حداکثر 30 سال سن ، غیر سیگاری ، دارای کارت پایان خدمت یا معافیت

شرکت آذین سرام ، سرویس حسن آباد ، ناهار ندارد (هزینه ناهار پرداخت میشود) ساعت کاری از 7 الی 18 ، انتهای بهارستان ، خواجه نصیر طوسی ، شقایق 4 پلاک 1 تلفن : 09129721499

*

  24 تیر

آقا ساده شیفتی (12 ساعته)

شرکت بستان پلاستیک ، سرویس حسن آباد ، ناهار ندارد ، زکریای رازی ، بهار 7 پلاک 21 تلفن : 56909047 همراه 09396312191

*

23 تیر

کارگر ساده (دارای گواهینامه رانندگی)

شرکت مادسا صنعت الماس، سرویس از سر شهرک ، ناهار ندارد ، ساعت کاری 8 تا 17 ، بلوار استقلال، میخک 9 پلاک 9 تلفن : 09192278469

*

21 تیر

آقا جوشکار برق / جوشکار co2

 شرکت ماشین سازی ذوالقدر ، سرویس از میدان قائم اسلامشهر ، واوان ، سرشهرک ، ساعت کاری از 8 تا 17 ناهار ندارد ، بوستان ، گلبن 14 پلاک 24 تلفن : 56231655

*

 

18 تیر

آقا ساده

شرکت نیکو دوخت ماشین ، سرویس حسن آباد ، ناهار دارد ، ساعت کاری 8/5 تا 18/5 ( یکساعت اضافه کاری دارد) ، هشترودی ، میخک اول ، پلاک 8 تلفن: 09212041385

*

18 تیر

آقا ساده

آقا جوشکار

شرکت آرم گستر البرز ، سرویس حسن آباد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری از 8 تا 17 ، گل آذین 2 پلاک 11 تلفن  : 09122700212

*

18 تیر

آقا ساده

شرکت توسعه صنعت رایان ، سرویس حسن آباد و اسلامشهر ، ناهار ندارد ، ساعت کاری از 8 تا 17 ، گل آذین ، نبش گل آذین 3 پلاک 1 تلفن  : 5623463

*

16 تیر

 آقا ساده دیپلم (تکمیل شد)

شرکت کندر ، سرویس حسن آباد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری 8 تا 19  (2 ساعت اضافه کاری محاسبه میشود) نخلستان ، گلشید 3 پلاک 8 تلفن :  56232442

*

2 تیر

آقا ساده

آقا و خانم سرایدار (زیر 40 سال سن)

کمپوت سازی ناقلی ، سرویس حسن آباد ، ناهار دارد ، ساعت کاری از 8/5 تا 18/5 ، پرفسور حسابی ، نسترن 6 پلاک 7 تلفن : 09128461878

*

16 تیر

آقا متاهل ساده حداکثر 33 سال سن

شرکت هونام پلاستیک ، سرویس ندارد ، ناهار ندارد ، ساعت کار از 7 تا 19 نارنجستان ، گلبرگ 14 پلاک 3 تلفن :     56231970

*

16 تیر

آقا ساده دیپلم یا دیپلم ردی

شرکت مبدل سازان ، سرویس حسن آباد ، ناهار ندارد (هزینه غذا پرداخت میشود)، ساعت کاری 8 تا 19 (2 ساعت اضافه کاری محاسبه میشود)، آزادی ، نرگس یک ، پلاک 15  تلفن : 09122342197

 *

15 تیر

آقا حسابدار با سابقه مسلط به هلو (بعنوان حسابدار فروش)

آقا ساده دیپلم (بعنوان کارگر انبار)

آقا خدماتی

شرکت شیرآلات رادیس ، سرویس از میدان آزادی ، اسلامشهر ، پرند و حسن آباد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری 8 تا 17 ، آزادی ، نرگس 6 پلاک 5 تلفن : 09333862824 

 *

15 تیر

 آقا ساده (تنومند)

جوشکار co2  ماهر 

جوشکار برق

تولیدی ابوئی ، سرویس سرشهرک ، ناهار دارد ، ساعت کاری 8 تا 18( 2 ساعت اضافه کاری محاسبه میشود)، بوستان ، گلبن 17 پلاک 18 تلفن :   56230050

*

14 تیر

آقا تراشکار 

آقا فرزکار cnc

ورودی شهرک ، کوچه ستاره ، پلاک 15 تلفن : 09193113862

*

 

14 تیر 

آقا ساده غیر سیگاری

شرکت تولیدی ممتاز زاده ، سرویس حسن آباد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری 8 تا 19 (دوساعت اضافه کاری) ، گل آذین ، بین گل آذین 2 و 3 پلاک 44 تلفن :   56235199

*

11 تیر

آقا ساده دیپلم ( حداکثر 30 سال)

شرکت پارسکو پلاستیک ، سرویس و ناهار ناهار ندارد ، ساعت کاری از 8 تا 19 (2 ساعت اضافه کاری محاسبه میشود)، بوستان ، گلبن 12 پلاک 18 تلفن: 09125597794

*

11 تیر 

آقا و خانم سرايدار مدرك تحصيلي هردو نفر ديپلم به بالا ، بدون فرزند متولد 1369 به بعد

آقا ساده ديپلم به بالا شيفتي (12 ساعته) متولد 1364 به بعد

شركت لوازم پزشكي مراجعه حضوري به دفتر شورا

*

8 تیر

عنوان شغلی

شرایط احراز

اپراتور ماهر ونیمه ماهر دستگاه تزریق پلاستیک و مونتاژ کار

آقا- سابقه کار:  حداقل 1 سال - مدرک تحصیلی : دیپلم - دقیق و منظم در کار نظارت تولید و پلیسه گیری

قالب بند دستگاه های تزریق پلاستیک

آقا سابقه کار:  حداقل 4 سال مدرک تحصیلی : دیپلم

آشنا به مباحث فنی، برق و مکانیک دستگاه های تزریق پلاستیک

 

انباردار

آقا سابقه کار:  حداقل 2 سال آشنا به نرم افزارهای انبارداری

حداقل فوق دیپلم مهندسی صنایع ( لیسانس اولویت دارد)

حداکثر سن 40 سال مسلط به آفیس ، کنترل ورودی و سیستم های انبارداری

 

 

 

مدیر تعمیرات و نگهداری

آقا تحصیلات : کارشناسی مکانیک یا سایر رشته های فنی

5 سال سابقه کار در سمت سرپرست یا مدیر نت در مجموعه های قطعه ساز خودرو

مسلط به تعمیر و نگهداری انواع دستگاه های تزریق پلاستیک پرسهای هیدرولیک آشنایی کافی با برق صنعتی ( فرمان، قدرت و) مسلط به سیستم های نت پیشگیرانه و پیشگویانه توانایی طراحی، اجرا و مدیریت سیستم نگهداری و تعمیرات شرکت مسلط به مدیریت ابزار و قالب

 

کارشناس و بازرس کنترل کیفیت

آقا سابقه کار: 3 سال حداقل تحصیلات مقطع کارشناسی رشته مهندسی صنایع دارای سابقه کار مرتبط آشنا به اصول نقشه خوانی آشنا به اصول بازرسی و ابزار های کنترلی آشنا به ISO TS  و الزامات خودروسازان

 

قالب ساز فلزی

آقا با مهارت تراشکاری،فرزکاری و اسپارک کاری

با سابقه کاری مفید در زمینه ساخت قالبهای سنبه و ماتریس و پروگرسی و صنعت پرسکاری مسلط به مدیریت ابزار و قالب تحصیلات : کاردانی ماشین ابزار و مکانیک

 

نیروی خدماتی

 آقا با انگیزه و ظاهری آراسته رسیدگی به امور مربوط به پذیرایی ،نظافت

حداقل تحصیلات دیپلم حداکثر سن 35 سال ضامن معتبر

 

 

کارشناس مالی و حسابداری

 آقا تحصیلات:  لیسانس و فوق لیسانس حسابداری سابقه کار: حداقل 2 سال سابقه کار مسلط به قوانین مالی و مالیاتی مسلط به قوانین کار، قراردادهای کاری

مسلط به نرم افزارهای مالی آشنا به اموربانکی و وصول مطالبات

کارشناس برنامه ریزی

و تولید

 آقا حداقل دو سال سابقه کار مفید آشنا با زنجیره تامین ترجیحا برنامه ریزی و لجستیک خودرویی آشنا با مباحث مهندسی صنایع، بهره وری و برنامه ریزی مواد و تولید لیسانس مهندسی صنایع یا مدیریت

 

شرایط عمومی

مزایا

داشتن کارت پایان خدمت نداشتن سوء پیشینه عدم استعمال دخانیات فعال و علاقه مند به ارتقاء و پیشرفت در محیطی پویا و با ثبات دارای روحیه کار گروهی و مشتاق و با انگیزه متعهد و منضبط

حقوق و شرایط پرداختی مناسب بیمه از روز اول کاری اضافه کار و حق شیفت عیدی ، پاداش و سنوات پایان سال تسویه میگردد پاداش و حق تخصص بر اساس توانمندی و مهارت فردی 

شرکت ایرانیان سیم کار ، سرویس از حسن آباد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری از 7 تا 19 ، آزادی ، نرگس 4 پلاک 3 تلفن : 56906001 تا 2

*

8 تیر

آقا ساده

آقا پرداخت کار

شرکت رضوان کوشا دینه ، سرویس ندارد (سرویس برگشت شیفت ساعت 24 دارد)، ناهار ندارد ، ساعت کاری یک شیفت از 8 تا 17 ، شیفت دوم از 17 تا 24  (انتخاب شیفت کاری با کارگر میباشد) ، حسن آباد ، روبروی ایستگاه گاز ، خیابان صبا ، پلاک 8 تلفن : 09123354107

*

8 تیر

آقا ساده

شرکت پایا پن ، سرویس ندارد ، ناهار دارد ، ساعت کاری از 7/5 تا 16/5 ، ناحیه صنعتی بیجین ری (جاده چرمشهر) تلفن : 09123334680

*

 

 7 تیر

آقا ساده 

شرکت هیوا پلاستیک ، سرویس حسن آباد ، ناهار دارد ، ساعت کاری 7 تا 19 ، گلستان ، گلشن 19 پلاک 4 تلفن : 56235868

*

 

4 تیر

یک نفر آقا آبدارچی و خدماتی جهت قسمت اداری و نگهبان درب ورودی

آلومنیوم تعاون ، سرویس ندارد ، ناهار دارد ، ساعت کاری از 8 تا 17/5 ، فروردین ، پلاک 7 تلفن :  20 تا 56232617

*

4 تیر

آقا ساده قد بلند

تولیدی تابان ، سرویس ندارد (هزینه پرداخت میشود) ، ناهار دارد ، ساعت کاری 7 تا 16 ( تا ساعت 18 اضافه کاری دارد) ، مهر جنوبی ، پلاک 142 ، تلفن : 71-56233969

*

2 تیر

آقا ساده (کار بصورت ثابت روزکار و یا ثابت شبکار میباشد)

پیشگامان مدیریت ، سرویس از سر شهرک ، ناهار ندارد ، ساعت کاری یک شیفت 7 تا 19 ، و شیفت دیگر از 19 تا 7 صبح ، نارنجستان ، گلبرگ 10 پلاک 17 تلفن : 09198021126

*

2 تیر

آقا ساده

آقا پرسکار

تولیدی لوازم یدکی خودرو ، سرویس حسن آباد ، صبحانه دارد ، ساعت کاری 8 تا 18، بلوار بهارستان ، نرسیده به میدان بوستان ، روبروی سنگبری خیام ، پشت دیوار بتنی ، جنب عمارت زندی ، تلفن : 09108448808

*

2 تیر

آقا ساده

آقا تراشکار

تولیدی پیروزی ، سرویس و ناهار ندارد ، ساعت کاری 8 تا 17 ، نارنجستان ، گلبرگ 6 پ 11  تلفن : 56231833

*

 

31 خرداد

آقا ساده

شرکت الوان آلومنیوم پویا ، سرویس حسن آباد ، ناهار دارد ، ساعت کاری 8 تا 17 ، خیابان دی شمالی ، پلاک 378 تلفن : 56230745 (داخلی 113) و 56236360 (داخلی 102)

*

 31 خرداد 

آقا ساده (شیفتی)

شرکت پوشش پلاستیک ؛ سرویس حسن آباد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری 7 تا  19 یک هفته 19 تا 7 سروستان ، گلسرخ 8 پلاک 8 تلفن : 56232360

*

29 خرداد

آقا ساده

آقا فنی

آقا خدماتی

شرکت مادسا صنعت البرز ، سرویس از سر شهرک ، ناهار ندارد ، ساعت کاری 8 تا 17 ، بلوار استقلال، میخک 9 پلاک 9 تلفن : 09192278469

*

 24 خرداد

آقا ساده غیر سیگاری

شرکت شیرین گل آریا ، سرویس حسن آباد ، صبحانه و ناهار دارد ، ساعت کاری 8 تا 17 ، پرفسور حسابی ، نسترن 2 پلاک 7 تلفن :   56901080

*

 

22 خرداد

ساده آقا

کارمند اداری آقا ( آشنا به کامپیوتر)

کارتن سازی محبان ، سرویس باقرشهر و سر شهرک ، ناهار ندارد ، ساعت کاری از 7/5 تا 16/15 بوعلی ، بهار 7 پلاک 3 تلفن : 56906040

*

22 خرداد

آقا ساده

شرکت ایمن شفق ، سرویس از میدان قائم اسلامشهر ، رباط کریم ، جاده وهن آباد ، سرشهرک ، ساعت کاری از 8 تا 17 ناهار ندارد ، گلستان ، گلشن 14 پلاک 10 تلفن : 56235624

*

21 خرداد

ساده آقا (بسته بندی مرغ و گوشت)

شرکت دلفین خاکستری (معین پروتئین) ، ناحیه صنعتی بیجین ری ، سرویس ندارد ، ناهار دارد ساعت کاری از 8 تا 17 تلفن : 09122623177

*

 21 خرداد

آقا ساده شیفت 8 ساعته ، 

شرکت پیک مد سرویس از حسن آباد ، غذا ندارد  ؛ساعت کاری یک شیفت از 6 صبح تا 14 عصر ، شیفت دوم از ساعت 14 تا 22  بوعلی بهار 3 پ 10  تلفن 56901552

*

 19 خرداد

آقا ساده زیر 35 سال 

شرکت توانسار پاک ، سرویس حسن آباد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری 8 تا 17 ، نارنجستان ، گلبرگ 8 پلاک 5 تلفن :   56230330

*

19 خرداد  (تکمیل شد)

آقا نگهبان و نظافتچی روزکار 

کارشناس شبکه IT آقا

انباردار آقا با سابقه کار دیپلم به بالا

لیسانس مکانیک آقا (قسمت کنترل کیفیت Q.C) ساعت کار از 8 تا 17

آقا ساده شیفتی 12 ساعته چرخش هفتگی (از 8 صبح تا 20 )

آقا تزریق کار پلاستیک ماهر

شرکت ویستا پلاست . سرویس از اسلامشهر و سرشهرک ، ناهار ندارد ؛ گلستان،گلشن 13  پ 24  تلفن  : 56236391

*

19 خرداد

آقا ساده زیر 35 سال 

شرکت توسعه لعاب ایرانیان ، سرویس حسن آباد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری 7 تا 19 (اضافه کار محاسبه میشود) ،پنجشنبه های یک هفته درمیان تعطیل است ،  بوستان ، گلبن 12 پلاک 19 تلفن :   56231887

*

19 خرداد

آقا ساده دیپلم غیر سیگاری 

شرکت آرا چوب ایده آل ، هزینه سرویس پرداخت میشود (100 هزار تومان) ، ناهار دارد ، ساعت کاری 8 تا 16 سروستان ، گلسرخ 15 پلاک 1002 تلفن : 56236779

*

18 خرداد

آقا ساده غیر سیگاری 

شرکت تولیدی نیلی ، سرویس حسن آباد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری از 8 تا 17 ، بوعلی ، بهار 3 پلاک 6 تلفن : 09221256828

*

 

 18 خرداد

آقا ساده شبکار ساعت کاری از 18 عصر تا 3 صبح

آقا خدماتی ساعت کاری از 7/5 تا 16

شرکت کومش ، تیر شمالی ، پلاک 116 تلفن 56232695

*

18 خرداد

آقا ساده ترجیحا دیپلم ساعت کار 20-8 

شرکت بهار زیست ، سرویس حسن آباد ، ناهار ندارد ؛ نخلستان گلشید 3 پ 9 تلفن:  56230788

*

17 خرداد

آقا فنی (ایرانی) / آقا ساده (اتباع دارای کارت کار) شیفتی 12 ساعته گردشی

شرکت بستان پلاستیک ، سرویس حسن آباد ، ناهار ندارد ، زکریای رازی ، بهار 7 پلاک 21 تلفن : 56909047 همراه 09396312191

*

11 خرداد 

آقا ساده

شرکت مهرنکار ، سرویس و ناهار ندارد ، صبحانه دارد ، ساعت کاری از 7/5 تا 16/5 بوستان ، گلبن 10 پلاک 9 تلفن : 09122446266

*

 11 خرداد

آقا ساده

شرکت نیکو دوخت ماشین ، سرویس حسن آباد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری 8/5 تا 17/5 ، هشترودی ، میخک اول ، پلاک 8 تلفن: 09212041385

*

11 خرداد

آقا دریل کار / آقا سنگ فرز کار ( حداکثر 40 سال)

ماشین بذر سازان ،سرویس و ناهار ندارد ، ساعت کاری از 7 تا 17 گلستان ، گلشن 11 پلاک 22 تلفن : 56233380

*

  7 خرداد

آقا ساده / آقا نایلون کار

شرکت کیهان پلاست ، سرویس و ناهار ندارد ، ساعت كاري از 7 تا 19 ، سروستان ، گلسرخ 8 پلاک 10 تلفن : 56230411

*

آقا خدماتی با سابقه - 7 خرداد

شرکت شرین گل آریا ، سرویس حسن آباد ، صبحانه و ناهار دارد ، ساعت کاری 8 تا 17 ، پرفسور حسابی ، نسترن 2 پلاک 7 تلفن :   56901080

*

آقا و خانم سرایدار حداکثر با یک فرزند و خانم امکان کارکردن داشته باشد - 6 خرداد

محل کار تهران ، کارگر شمالی ، امیر آباد ، تلفن : 09121092988 آقای امیری

*

آقا ساده ( دیپلم) حداکثر 35 سال - 6 خرداد

شرکت مقاوم پلاستیک ، سرویس و ناهار ندارد ، ساعت کاری از 7/45 تا 16/15 ، نخلستان ، گلشید 7 پلاک 28 (سرنبش) ، تلفن : 56230723

*

آقا ساده

شرکت كومش ، سرویس ندارد ، ناهار دارد ، ساعت كاري از 7 تا 18 ، تير شمالي ،‌پلاك 116 تلفن : 56232695

*

آقا ساده غیر سیگاری جهت قسمت رنگ

شرکت آرا چوب ایده آل ، هزینه سرویس پرداخت میشود ، ناهار دارد ، ساعت کاری 8 تا 16 سروستان ، گلسرخ 15 پلاک 1002 تلفن : 56236779

*

 آقا مونتاژ کار

شرکت زانو بل ؛ سرویس ندارد ، ناهار دارد ، ساعت کاری 8 تا 17 ، بوعلی بهار 3 پلاک 13

*

آقا تراشكار 

شرکت نيكان پترو تك ، سرویس اسلامشهر و سرشهرك ، ندارد ، ناهار دارد ، ساعت كاري از 7/5 تا 16/5 ، مهر جنوبي ، پلاك 215 تلفن :  3 تا 56235001

*

آقا ساده/ ريخته گر

شرکت آلياژ ناب پارس ، سرویس ندارد (اياب و ذهاب پرداخت ميشود) ، ناهار ندارد ، ساعت كاري از 7 تا 16 ، نخلستان ، گلشيد 11 پلاك 8 تلفن : 56232984

*

آقا ساده (شیفتی)

شرکت پوشش پلاستیک ؛ سرویس ندارد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری 7 تا  19 یک هفته 19 تا 7 سروستان ، گلسرخ 8 پلاک 8 تلفن : 56232360

*

 آقا ساده / كمك آشپز 

رستوران سبلان ، سرويس ندارد ، (اياب و ذهاب پرداخت ميشود) ، ناهار دارد ، ساعت کاری 7 تا 16 ، بوستان ، بازارچه دوم شهرك  تلفن :  56233710

*

 

آقا ساده (ترجیحا مجرد)

شرکت ری فلز ، سرویس ندارد ، ناهار ندارد (هزینه ناهار ماهیانه 150/000 تومان پرداخت میشود)، ساعت کاری 8 تا 18 (پنجشنبه ها تعطیل) ، انهای تیر شمالی ، پلاک 97 تلفن :  56233848

*

آقا ساده

شرکت پیشتازان صنعت ، سرویس حسن آباد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری 7/5 تا 17  نارنجستان ، نبش گلبرگ 11 تلفن :  56231256

*

آقا ساده حداکثر 30 سال سن

شرکت چوبنی ، سرویس از حسن آباد ، ناهار ندارد ، خواجه نصیر الدین طوسی ، شقایق 3 پلاک 8 تلفن : 56804736

*

آقا تراشکار ماهر

شرکت تراشکاری ذوالقدر ، سرویس و ناهار ندارد ، ساعت کاری 8 تا 17 ؛ بوستان ، گلبن 14 پلاک 23  تلفن : 

 آقا ساده دیپلم حداکثر 30 سال سن 

شرکت پارسکو پلاستیک شمس؛ سرویس و ناهار ندارد ، ساعت کاری 8 تا 17 ، بوستان ، گلبن 12 پلاک 18 تلفن : 56236865

*

 آقا ساده

شرکت تندیس ؛ سرویس ندارد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری 7 تا  19 ، کنارگرد ، کوچه کاج پلاک 14 تلفن : 56225932

*

 

آقا ساده / پرسکار (تکمیل شد)

شرکت کیمیا  فام ،سرویس حسن آباد ،ناهار ندارد ، ساعت کاری 7/5 تا 16 ،‌بوعلی ، بهار 7 پلاک 8 تلفن 56235209

 *

آقا لیسانس مکانیک یا صنایع / آقا انبار دار با سابقه مسلط به کامپیوتر (تکمیل شد)

شرکت الوان آلومنیوم پویا ، سرویس حسن آباد ، ناهار دارد ، ساعت کاری 8 تا 17 ، خیابان دی شمالی ، پلاک 378 تلفن : 56230745 (داخلی 113) و 56236360 (داخلی 102)

*

 آقا ساده جوان قد بلند لاغر ، غیرسیگاری قادر به کار کردن در محیط گرم (تکمیل شد)

شرکت شیرین گل آریا ، سرویس حسن آباد ، صبحانه و ناهار دارد ، ساعت کاری 8 تا 17 ، پرفسور حسابی ، نسترن 2 پلاک 7 تلفن :   56901080

*

 انبار دار آقا / ‌تزریق کار پلاستیک آقا / کارمند اداری آقا (تکمیل شد)

شرکت زر پلاست ،‌سرویس و ناهار ندارد ، ساعت کار 8 تا 17 ، بوستان ، گلبن 14 پلاک 16  تلفن : 56234175

*

 

کارگر ساده آقا (آشنا به نجاری) (تکمیل شد)

شرکت زانو بل ؛ سرویس ندارد ، ناهار دارد ، ساعت کاری 8 تا 17 ، بوعلی بهار 3 پلاک 13

*

جوشکار co2  / مونتاژ کار / انبار دار آقا مسلط به کامپیوتر (تکمیل شد)

گلپا صنعت ایرانیان ، سرویس از اسلامشهر ، ناهار ندارد ، ساعت کاری 8 تا 17 نخلستان ، گلشید 7 پلاک 6  تلفن : 56230270

*

جوشکار co2 / کارگر ساده آقا (تکمیل شد)

شرکت برق صنعتی سالار ، سرویس از سلطان آباد و رباط کریم ،‌ناهار ندارد ساعت کاری 7 تا 16 ، گل افشان 4 پلاک 5 تلفن :   56235186

*

استاد کار درب و پنجره آلومنیوم 

شرکت ادسکو ،سرویس و ناهار ندارد ، حقوق توافقی ؛ آزادی ، نرگس 9 پلاک 10  تلفن :   56906020

*

تزریق کار پلاستیک آقا ،حداکثر سن 35 سال متاهل ، غیر سیگاری در صورت نیاز شرکت امکان انجام کار شیفتی را داشته باشد

پرسکار حرفه ای آقا (تکمیل شد)

شرکت ایرانیان سیمکار ،سرویس از حسن آباد ، اندیشه و شهریار ،‌ناهار ندارد ، ساعت کار 7 تا 17 حداکثر سن 35 سال متاهل ، غیر سیگاری ؛ آزادی ، نرگس 4 پلاک 30 تلفن 56906002

 *

 کارگر ساده (تکمیل شد)

تولیدی محرابی سرویس ندارد . ناهار دارد . ساعت کار از 7/30 تا 17/30 ؛ تیر شمالی پلاک 116 تلفن :   56230414

*

آقا  فنی روزکار / آقا فنی ثابت شبکار (اتباع) / آقا ساده شبکار (اتباع) (تکمیل شد)

شرکت پیک مد سرویس از حسن آباد، غذا ندارد ساعت کار از 8 تا 18 ؛ بوعلی بهار 3 پ 10  تلفن 56901552

 *

آقا ساده ترجیحا دیپلم ساعت کار 20-8 (تکمیل شد)

شرکت بهار زیست سرویس حسن آباد ، ناهار ندارد ؛ نخلستان گلشید 7 پ 11 تلفن 56230788

*

آقا ساده شیفتی 12 ساعته چرخش هفتگی (از 8 صبح تا 20 ) (تکمیل شد)

شرکت ویستا پلاست . سرویس از اسلامشهر و سرشهرک  ناهار ندارد ؛ گلستان،گلشن 13  پ 24  تلفن  : 56236391-56235990