*

آقا کارشناس شبکه IT / انباردار آقا با سابقه دیپلم به بالا /لیسانس مکانیک آقا (قسمت کنترل کیفیت Q.C) ساعت کار از 8 تا 17

آقا ساده شیفتی 12 ساعته چرخش هفتگی (از 8 صبح تا 20 )

شرکت ویستا پلاست . سرویس از اسلامشهر و سرشهرک ، ناهار ندارد ؛ گلستان،گلشن 13  پ 24  تلفن  : 56236391-56235990

*

آقا آشپز رستوران با سابقه و مسلط به کار در رستوران - 8 خرداد

رستوران زندی ، هزینه ایاب و ذهاب پرداخت میشود ، ناهار دارد ، ساعت کاری 7 تا 17 ، روبروی ورودی شهرک صنعتی شمس آباد ،  تلفن : 09125280750

*

آقا ساده / آقا نایلون کار- 7 خرداد

شرکت کیهان پلاست ، سرویس و ناهار ندارد ، ساعت كاري از 7 تا 19 ، سروستان ، گلسرخ 8 پلاک 10 تلفن : 56230411

*

آقا خدماتی با سابقه - 7 خرداد

شرکت شرین گل آریا ، سرویس حسن آباد ، صبحانه و ناهار دارد ، ساعت کاری 8 تا 17 ، پرفسور حسابی ، نسترن 2 پلاک 7 تلفن :   56901080

*

آقا و خانم سرایدار حداکثر با یک فرزند و خانم امکان کارکردن داشته باشد - 6 خرداد

محل کار تهران ، کارگر شمالی ، امیر آباد ، تلفن : 09121092988 آقای امیری

*

آقا ساده ( دیپلم) حداکثر 35 سال - 6 خرداد

شرکت مقاوم پلاستیک ، سرویس و ناهار ندارد ، ساعت کاری از 7/45 تا 16/15 ، نخلستان ، گلشید 7 پلاک 28 (سرنبش) ، تلفن : 56230723

*

آقا ساده

شرکت كومش ، سرویس ندارد ، ناهار دارد ، ساعت كاري از 7 تا 18 ، تير شمالي ،‌پلاك 116 تلفن : 56232695

*

آقا ساده غیر سیگاری جهت قسمت رنگ

شرکت آرا چوب ایده آل ، هزینه سرویس پرداخت میشود ، ناهار دارد ، ساعت کاری 8 تا 16 سروستان ، گلسرخ 15 پلاک 1002 تلفن : 56236779

*

آقا ساده

شرکت ری فلز ؛ سرویس ندارد ، ناهار دارد ، ساعت کاری 8 تا 17/5 (پنجشنبه ها تعطیل) ، تیر شمالی ، پلاک ، 98 تلفن : 9 الی 56233848 

*

آقا و خانم سرايدار مدرك تحصيلي هردو نفر ديپلم به بالا ، بدون فرزند متولد 1369 به بعد

شركت لوازم پزشكي مراجعه حضوري به دفتر شورا

*

آقا ساده ديپلم به بالا شيفتي (12 ساعته) متولد 1364 به بعد

شركت لوازم پزشكي مراجعه حضوري به دفتر شورا

*

آقا مونتاژ کار

شرکت زانو بل ؛ سرویس ندارد ، ناهار دارد ، ساعت کاری 8 تا 17 ، بوعلی بهار 3 پلاک 13

*

آقا تراشكار 

شرکت نيكان پترو تك ، سرویس اسلامشهر و سرشهرك ، ندارد ، ناهار دارد ، ساعت كاري از 7/5 تا 16/5 ، مهر جنوبي ، پلاك 215 تلفن :  3 تا 56235001

*

آقا ساده/ ريخته گر

شرکت آلياژ ناب پارس ، سرویس ندارد (اياب و ذهاب پرداخت ميشود) ، ناهار ندارد ، ساعت كاري از 7 تا 16 ، نخلستان ، گلشيد 11 پلاك 8 تلفن : 56232984

*

آقا ساده (شیفتی)

شرکت پوشش پلاستیک ؛ سرویس ندارد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری 7 تا  19 یک هفته 19 تا 7 سروستان ، گلسرخ 8 پلاک 8 تلفن : 56232360

*

 

آقا ساده / كمك آشپز 

رستوران سبلان ، سرويس ندارد ، (اياب و ذهاب پرداخت ميشود) ، ناهار دارد ، ساعت کاری 7 تا 16 ، بوستان ، بازارچه دوم شهرك  تلفن :  56233710

*

آقا ساده

شرکت قهوه دنیرو، سرویس اسلامشهر ، رباط كريم و حسن آباد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری 8 تا 17  پرفسور حسابي ، ياس 4 پلاك 16 تلفن :  09397926565

*

آقا ساده (ترجیحا مجرد)

شرکت ری فلز ، سرویس ندارد ، ناهار ندارد (هزینه ناهار ماهیانه 150/000 تومان پرداخت میشود)، ساعت کاری 8 تا 18 (پنجشنبه ها تعطیل) ، انهای تیر شمالی ، پلاک 97 تلفن :  56233848

*

آقا ساده

شرکت پیشتازان صنعت ، سرویس حسن آباد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری 7/5 تا 17  نارنجستان ، نبش گلبرگ 11 تلفن :  56231256

*

آقا ساده حداکثر 30 سال سن

شرکت چوبنی ، سرویس از حسن آباد ، ناهار ندارد ، خواجه نصیر الدین طوسی ، شقایق 3 پلاک 8 تلفن : 56804736

*

آقا تراشکار ماهر

شرکت تراشکاری ذوالقدر ، سرویس و ناهار ندارد ، ساعت کاری 8 تا 17 ؛ بوستان ، گلبن 14 پلاک 23  تلفن : 

 

آقا ساده دیپلم حداکثر 30 سال سن 

شرکت پارسکو پلاستیک شمس؛ سرویس و ناهار ندارد ، ساعت کاری 8 تا 17 ، بوستان ، گلبن 12 پلاک 18 تلفن : 56236865

*

 آقا ساده (تنومند) / جوشکار co2  ماهر 

تولیدی ابوئی ، سرویس سرشهرک ، ناهار دارد ، ساعت کاری 8 تا 18، بوستان ، گلبن 17 پلاک 18 تلفن :   56230050

*

 آقا ساده

شرکت تندیس ؛ سرویس ندارد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری 7 تا  19 ، کنارگرد ، کوچه کاج پلاک 14 تلفن : 56225932

*

آقا ساده شیفتی 

شرکت بهساز پلیمر ،سرویس ندارد (هزینه سرویس ماهانه یک میلیون ریال پرداخت میشود) ، صبحانه دارد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری شیفت روز از  8 صبح تا 19 ، شیفت شب از 19 تا 8 صبح ، بوستان ، گلبن 17 پلاک 24 تلفن :   56231932

*

 آقا دیپلم فنی ماشین ابزار /  آقا دیپلم ریاضی یا تجربی (شرکت تراشکاری میباشد) 

شرکت کندر ، سرویس حسن آباد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری 7 تا 19  نخلستان ، گلشید 3 پلاک 8 تلفن :  56232442

*

آقا ساده / پرسکار (تکمیل شد)

شرکت کیمیا  فام ،سرویس حسن آباد ،ناهار ندارد ، ساعت کاری 7/5 تا 16 ،‌بوعلی ، بهار 7 پلاک 8 تلفن 56235209

*

آقا ساده جوان غیر سیگاری (تکمیل شد)

شرکت روشنائی رز ،سرویس حسن آباد ،صبحانه دارد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری 8/5 تا 18/5، گل آذین 2 پلاک 3 تلفن 09124110893

 

*

آقا لیسانس مکانیک یا صنایع / آقا انبار دار با سابقه مسلط به کامپیوتر (تکمیل شد)

شرکت الوان آلومنیوم پویا ، سرویس حسن آباد ، ناهار دارد ، ساعت کاری 8 تا 17 ، خیابان دی شمالی ، پلاک 378 تلفن : 56230745 (داخلی 113) و 56236360 (داخلی 102)

*

 آقا ساده زیر 35 سال (تکمیل شد)

شرکت توانسار پاک ، سرویس حسن آباد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری 8 تا 17 ، نارنجستان ، گلبرگ 8 پلاک 5 تلفن :   56230330

*

جوشکار آقا /‌ سنگ فرز کارآقا (تکمیل شد)

شرکت پاکسال . سرویس حسن آباد و اسلامشهر ،‌ناهار دارد ، ساعت کار 8 تا 17 اضافه کار تا 19 ؛ استقلال ، نبش میخک دوم ، تلفن :    56229257

*

آقا ساده جوان قد بلند لاغر ، غیرسیگاری قادر به کار کردن در محیط گرم (تکمیل شد)

شرکت شیرین گل آریا ، سرویس حسن آباد ، صبحانه و ناهار دارد ، ساعت کاری 8 تا 17 ، پرفسور حسابی ، نسترن 2 پلاک 7 تلفن :   56901080

*

آقا ساده  (تکمیل شد)

شرکت توسعه لعاب ایرانیان ، سرویس حسن آباد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری 7 تا 19 (اضافه کار محاسبه میشود) ،پنجشنبه های یک هفته درمیان تعطیل است ،  بوستان ، گلبن 12 پلاک 19 تلفن :   56231887

*

 

انبار دار آقا / ‌تزریق کار پلاستیک آقا / کارمند اداری آقا (تکمیل شد)

شرکت زر پلاست ،‌سرویس و ناهار ندارد ، ساعت کار 8 تا 17 ، بوستان ، گلبن 14 پلاک 16  تلفن : 56234175

*

کارگرساده جوان آقا (تکمیل شد)

شرکت هونام پلاستیک ، سرویس ندارد ، ناهار دارد ، ساعت کار از 7 تا 19 نارنجستان ، گلبرگ 14 پلاک 3 تلفن :     56231970

*

کارگر ساده آقا (آشنا به نجاری) (تکمیل شد)

شرکت زانو بل ؛ سرویس ندارد ، ناهار دارد ، ساعت کاری 8 تا 17 ، بوعلی بهار 3 پلاک 13

*

جوشکار co2  / مونتاژ کار / انبار دار آقا مسلط به کامپیوتر (تکمیل شد)

گلپا صنعت ایرانیان ، سرویس از اسلامشهر ، ناهار ندارد ، ساعت کاری 8 تا 17 نخلستان ، گلشید 7 پلاک 6  تلفن : 56230270

*

جوشکار co2 / کارگر ساده آقا (تکمیل شد)

شرکت برق صنعتی سالار ، سرویس از سلطان آباد و رباط کریم ،‌ناهار ندارد ساعت کاری 7 تا 16 ، گل افشان 4 پلاک 5 تلفن :   56235186

*

استاد کار درب و پنجره آلومنیوم 

شرکت ادسکو ،سرویس و ناهار ندارد ، حقوق توافقی ؛ آزادی ، نرگس 9 پلاک 10  تلفن :   56906020

*

تزریق کار پلاستیک آقا ،حداکثر سن 35 سال متاهل ، غیر سیگاری در صورت نیاز شرکت امکان انجام کار شیفتی را داشته باشد

پرسکار حرفه ای آقا (تکمیل شد)

شرکت ایرانیان سیمکار ،سرویس از حسن آباد ، اندیشه و شهریار ،‌ناهار ندارد ، ساعت کار 7 تا 17 حداکثر سن 35 سال متاهل ، غیر سیگاری ؛ آزادی ، نرگس 4 پلاک 30 تلفن 56906002

 *

 کارگر ساده (تکمیل شد)

تولیدی محرابی سرویس ندارد . ناهار دارد . ساعت کار از 7/30 تا 17/30 ؛ تیر شمالی پلاک 116 تلفن :   56230414

*

آقا  فنی روزکار / آقا فنی ثابت شبکار (اتباع) / آقا ساده شبکار (اتباع) (تکمیل شد)

شرکت پیک مد سرویس از حسن آباد، غذا ندارد ساعت کار از 8 تا 18 ؛ بوعلی بهار 3 پ 10  تلفن 56901552

 *

آقا ساده ترجیحا دیپلم ساعت کار 20-8 (تکمیل شد)

شرکت بهار زیست سرویس حسن آباد ، ناهار ندارد ؛ نخلستان گلشید 7 پ 11 تلفن 56230788

*

آقا ساده شیفتی 12 ساعته چرخش هفتگی (از 8 صبح تا 20 ) (تکمیل شد)

شرکت ویستا پلاست . سرویس از اسلامشهر و سرشهرک  ناهار ندارد ؛ گلستان،گلشن 13  پ 24  تلفن  : 56236391-56235990