توجه                    توجه

 

کارجویان محترم میتوانند جهت مشاهده فرصتهای شغلی به لینک تلگرام و پیج اینستاگرام به آدرس ذیل مراجعه نمایند .

لینک تلگرام : 

 

 https://t.me/shahreziba21 

 

پیج اینستاگرام : 

instagram.com/shahreziba21

 

 

*********************************************************************************************************************************************************

*