3 آبان

خانم جهت کار در منزل پاره وقت 

مراجعه حضوری به دفتر شورا

*

3 آبان

خانم حسابدار

شرکت بتن سازی مراجعه حضوری به دفتر شورا

*

3 آبان 

خانم ساده 

شرکت شیرین گل آریا (تولید نبات و آب نبات) ، سرویس حسن آباد ، صبحانه و ناهار دارد ، ساعت کاری 8 تا 17 ، پرفسور حسابی ، نسترن 2 پلاک 7 تلفن :   56901080

*

3 آبان

خانم ساده 

شرکت روشنائی رز (تولید لامپ کم مصرف ) ،سرویس حسن آباد ،صبحانه دارد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری 8/5 تا 18/5، گل آذین 2 پلاک 3 تلفن 09124110893

 *

22 مهر

خانم حسابدار ( بدون سابقه آشنا به نرم افزار هلو )

آهن فروشی نوین ، سرویس ندارد ، ناهار دارد ، بیمه ندارد ، حقوق وزارت کاری ، ساعت کاری از 9 الی 17 روبروی ورودی شهرک صنعتی شمس آباد ، تلفن : 09127347753

*

21 مهر

خانم حسابدار

کمپوت سازی ناقلی ، سرویس حسن آباد ، ناهار دارد ، ساعت کاری از 8/5 تا 18 ، پرفسور حسابی ، نسترن 6 پلاک 7 تلفن : 09128461878

*

20 مهر

خانم ساده

قالبسازی رفعیی ، سرویس از اسلامشهر و حسن آباد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری از 8 تا 17 ، آزادی ، نرگس 6 پلاک 3 تلفن : 09124263485

*

12 مهر

خانم ساده سن بین 20 تا 35 سال

شرکت تولیدی قهوه دنیرو ، سرویس اسلامشهر ، رباط کریم و حسن آباد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری از 8 تا 17 (بعضی از روزها 2 ساعت اضافه کاری دارد) ، پرفسور حسابی ، یاس 4 پلاک 16 ، تلفن: 09120257393

*

12 مهر

خانم ساده دیپلم زیر 35 سال سن 

 آقا و خانم سرایدار بدون فرزند ، هردو نفر دیپلم زیر 35 سال سن

شرکت لوازم پزشکی ، مراجعه حضوری به دفتر شورا

*

12 مهر

خانم منشی (تکمیل شد)

شرکت پیشتازان صنعت سرویس از حسن آباد ، ساعت کاری 7/5 تا 17 نارنجستان نبش گلبرگ 11 تلفن : 56231256

*

9 مهر 

خانم خدماتی

شرکت کوشافن پارس ، سرویس از تهران ، اسلامشهر ، رباط کریم ، پرند ، ساعت کاری از 8 تا 17 پنجشنبه ها تعطیل ، سروستان ، گلسرخ 9 پ 6 تلفن : 56235645 تا 8

*

7 مهر

حسابدار خانم ( تکمیل شد)

منشی خانم ( تکمیل شد)

تولیدی محرابی ( کومش) سرویس ندارد . ناهار دارد . ساعت کار از 7/30 تا 17/30 ؛ تیر شمالی پلاک 116 تلفن :   56230414 

*

 

2 مهر

خانم ساده

کمک حسابدار خانم

شرکت ایمن شفق ، سرویس از میدان قائم اسلامشهر ، رباط کریم ، جاده وهن آباد ، سرشهرک ، ساعت کاری از 8 تا 17 ناهار ندارد ، گلستان ، گلشن 14 پلاک 10 تلفن : 56235624

*

 2 مهر 

خانم ساده دیپلم به بالا 

شرکت سنگان صنعت ، سرویس و ناهار ندارد ، ساعت کاری از 8 تا 17 پنجشنبه ها تعطیل ، گلستان ، گلشن 10 پلاک 16 تلفن : 56230497 

*

30 شهریور

خانم خدماتی

شرکت پارس اطلس ،‌ سرویس از سر شهرک ، ناهار ندارد ، صبحانه دارد ، ساعت کار 8/5 تا 15، بوعلی ، بهار 4 ، پلاک 13 تلفن : 56909052 

*

 26 شهریور

خانم آشپز (تهیه غذای 45 نفر)

شرکت تکامل صنعت منیری ، سرویس ندارد، ناهار دارد ، ساعت کاری 8 تا 16 ، تیر جنوبی ، پلاک 129  تلفن : 56235870

*

24 شهریور

خانم منشی

شرکت معین پروتئین ،  سرویس از حسن آباد و متروی کهریزک ، صبحانه و ناهار دارد 8/5 الی 17/5 ،  جاده چرمشهر ، نرسیده به زندان ، ناحیه صنعتی بی جین تلفن : 56258085 الی 8

 24 شهریور

خانم خدماتی

شرکت پارس اطلس ،‌ سرویس از سر شهرک ، ناهار ندارد ، صبحانه دارد ، ساعت کار 8/5 تا 15 ، بوعلی ، بهار 4 ، پلاک 13 تلفن : 56909052 

*

 22 شهریور

خانم آشپز (تهیه غذای 30 نفر)

شرکت پارسیا گاز ، سرویس ندارد (ایاب و ذهاب پرداخت میشود) ، صبحانه و ناهار دارد ، ساعت کاری از 8 تا 17 زکریای رازی ، سنبل 2 پلاک 3 تلفن : 56906190 - 3

*

 15 شهریور

خانم وردست خیاط

شرکت تولیدی مبل ماکت ، سرویس سرشهرک ، ناهار ندارد ، ساعت کاری 8/5 تا 18 ، بوستان ، گلبن 16 پلاک 5 تلفن : 56236156

*

15 شهریور

خانم ساده

شرکت آریا زرین بلورین ، سرویس از سر شهرک ، بلوار خیام ،شقایق 4 پلاک 16 تلفن : 56808122

*

15 شهریور

خانم منشی مسلط به کامپیوتر (تکمیل شد) 

شرکت سنگان صنعت ، سرویس و ناهار ندارد ، ساعت کاری از 8 تا 17 پنجشنبه ها تعطیل ، گلستان ، گلشن 10 پلاک 16 تلفن : 56230497 

*

15 شهریور

خانم ساده (حداکثر سن 35 سال)

شرکت توسعه صنعت دایان ، سرویس از حسن آباد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری از 8 تا 17 ، گل آذین 3 پلاک 1 تلفن : 56234366

*

5 شهریور

خانم ساده دیپلم

صنایع آزمایشگاهی انیسان ، سرویس از متروی شهرری ، سر واوان و سر شهرک ، ناهار دارد ، ساعت کاری از 8 تا 17 ، پنجشنبه ها تعطیل ، نارنجستان ، گلبرگ 7 پلاک 7 تلفن : 56230161

*

3 شهریور

خانم خدماتی 

نمایشگاه سنگ سلابست ، سرویس ندارد ، ناهار دارد ، ساعت کاری از 8 تا 17 بوستان ، انتهای گلبن 7 ، تلفن : 09125225589

*

1 شهریور

خانم لیسانس شیمی

شرکت پارس اطلس ،‌ سرویس از سر شهرک ، ناهار ندارد ، صبحانه دارد ، ساعت کار 8/5 تا 16 ، بوعلی ، بهار 4 ، پلاک 13 تلفن : 56909052 

*

1 شهریور

خانم ساده

شرکت تولیدی رادیس (تولید کننده شیرآلات)، سرویس از میدان آزادی ، اسلامشهر ، پرند و حسن آباد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری 8 تا 17 ، آزادی ، نرگس 6 پلاک 5 تلفن : 09333862824 

 *

30 مرداد

خانم حسابدار

خانم حسابدار صنعتی انبار

منشی مدیرعامل

 شرکت مبدل سازان ، سرویس حسن آباد ، ناهار ندارد (هزینه غذا پرداخت میشود)، ساعت کاری 8 تا 19 (2 ساعت اضافه کاری محاسبه میشود)، آزادی ، نرگس یک ، پلاک 15  تلفن : 09122342197

*

29 مرداد

 خانم کارگر ساده 

رستوران زندی ، هزینه ایاب و ذهاب پرداخت میشود ، ناهار دارد ، ساعت کاری 8 تا 17 ، روبروی ورودی شهرک صنعتی شمس آباد ،  تلفن : 09125280750

*

28 مرداد 

خانم آشنا به کنترل کیفیت (قبل از مراجعه تماس گرفته شود)

شرکت سنگان صنعت ، سرویس و ناهار ندارد ، ساعت کاری از 8 تا 17 پنجشنبه ها تعطیل ، گلستان ، گلشن 10 پلاک 16 تلفن : 56230497 

*

21 مرداد

خانم دیپلم ، فوق دیپلم و لیسانس (جهت کار با دستگاه همراه با آموزش) تعداد 10 نفر

شرکت مبدل سازان ، سرویس حسن آباد ، ناهار ندارد (هزینه غذا پرداخت میشود)، ساعت کاری 8 تا 19 (2 ساعت اضافه کاری محاسبه میشود)، آزادی ، نرگس یک ، پلاک 15  تلفن : 09122342197

*

 15  مرداد

خانم منشی حسابدار 

گلپا صنعت ایرانیان ؛ سرویس از چهاردانگه ، اسلامشهر ، واوان ؛ ناهار ندارد ، ساعت کاری 8 تا 17 نخلستان ، گلشید 7 پلاک 6 تلفن : 56230154

*

15 مرداد

خانم آشپز خدماتی (تهیه غذای 6 نفر و نظافت دفتر) تکمیل شد

شرکت سنگ اول ، سرویس ندارد ، ناهار دارد ، ساعت کاری از 8 تا 17 ، تقاطع نگارستان ، بازارچه جدید شهرک ، بلوار قلمستان ، تلفن : 56236922

*

 12 مرداد 

خانم ساده

اتصالات چدنی صادقی ، سرویس اسلامشهر ، پمپ بنزین رباط کریم و حسن آباد ، ساعت کاری از 7/5 تا 19 (2 ساعت اضافه کاری) سروستان ، گلسرخ 7 پلاک 1 تلفن : 56234332

*

 11 مرداد

خانم ساده

خانم لیسانس بهداشت محیط 

شرکت اکرام صنعت مهدی ، سرویس از حسن آباد ، اسلامشهر ، رباط کریم ، ساعت کاری بصورت شیفت ثابت ، از ساعت 7 صبح تا 17 و یا از ساعت 17 تا 3 صبح ،پرفسور حسابی ، نسترن 3 پلاک 5 تلفن 09057486450

*

6 مرداد 

خانم بازاریاب

خانم خدماتی (سیکل به بالا)

شرکت تیام گستر ؛ سرویس از سرشهرک ساعت کاری 8 تا 17/5 ؛ ناهار ندارد ، استقلال ، نبش میخک 6 تلفن : 56909042

*

 2 مرداد

خانم حسابدار مسلط

شرکت پارس اطلس ،‌ سرویس از سر شهرک ، ناهار ندارد ، صبحانه دارد ، ساعت کار 8/5 تا 16 ، بوعلی ، بهار 4 ، پلاک 13 تلفن : 56909052 

*

 31 تیر

خانم حسابدار

شرکت سنگ گالریا ، سروس حسن  آباد ، ناهار دارد ، ساعت کاری از 8 تا 17 گلستان  ، گلشن 11 پلاک 13 تلفن : 09122268812

*

31 تیر

خانم حسابدار مسلط به سیستم کامپیوتر و نرم افزار هلو (متاهل حدااکثر 35 سال سن)

شرکت آلومنیوم غدیران، سرویس ندارد ، ناهار دارد ،ساعت کاری از 8 تا 17 اردیبهشت جنوبی ، رنگ کاری اکبری تلفن : 09120843257

*

 30 تیر

خانم ساده 

خانم انباردار

مونتاژکار خانم

شرکت پیک مد سرویس از حسن آباد ، غذا ندارد ساعت کار یک شیفت از 6 صبح تا 14 ، شیفت دوم از 14 تا 22 (بصورت چرخش هفتگی) بوعلی بهار 3 پ 10  تلفن 56901552

*

30 تیر

کارمند اداری 

شرکت زرپلاست ؛ شماره تماس جهت هماهنگی 02156234175

*

29 تیر

خانم آشپز خدماتی

سنگبری برادران همتی ،  ساعت کاری از 8 تا 17 سرویس ندارد ، ناهار دارد ، بوستان ، گلبن 4 پلاک 11 تلفن : 09128698627

*

28  تیر

خانم حسابدار

شرکت ایستا بتن ، ساعت کاری از 8 تا 17 ، حسن آباد ، میدان شهدا (ابراهیم آباد)، جنب داروسازی ماد ، تلفن :  56228120

*

28 تیر

خانم ساده دیپلم زیر 30 سال سن

خانم و آقا سرایدار بدون فرزند ، دیپلم زیر 30 سال

کارشناس خانم کنترل کیفیت QC لیسانس

کارشناس خانم HSE

شرکت لوازم پزشکی ، مراجعه حضوری به دفتر شورا

*

28 تیر

مسئول دفتر با سابقه کار ، دارای روابط عمومی خوب و مسلط به کامپیوتر

شرکت کاراپارسیان ، سرویس اسلامشهر ، رباط کریم و سرشهرک ، ناهار ندارد ، ساعت کاری از 8 تا 17 ، سروستان ، گلسرخ 15 پلاک 11 ، مراجعه حضوری به سرکار خانم خندان 

*

 خانم حسابدار(ساعت کار 8 تا 17)

خانم ساده شیفتی (12 ساعته)

شرکت بستان پلاستیک ، سرویس حسن آباد ، ناهار ندارد ، زکریای رازی ، بهار 7 پلاک 21 تلفن : 56909047 همراه 09396312191

*

24 تیر

خانم منشی مسلط به کامپیوتر

شرکت توانسار پاک ، سرویس حسن آباد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری 8 تا 17 ، نارنجستان ، گلبرگ 8 پلاک 5 تلفن :   56230330

*

24 تیر

خانم منشی (زیر 30 سال مسلط به کامپیوتر)

دفتر دار  (زیر 30 سال مسلط به کامپیوتر)

شرکت قهوه دنیرو، سرویس اسلامشهر ، رباط كريم و حسن آباد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری 8 تا 17  پرفسور حسابي ، ياس 4 پلاك 16 تلفن :  09125174533

*

23 تیر

خانم ساده جوان لاغر

شرکت شیرین گل آریا ، سرویس حسن آباد ، صبحانه و ناهار دارد ، ساعت کاری 8 تا 17 ، پرفسور حسابی ، نسترن 2 پلاک 7 تلفن :   56901080

*

22 تیر

خانم ساده (مجرد)

شرکت ماکان الکترونیک ؛ سرویس و ناهار ندارد ، ساعت کاری  8 تا 17 ، بوعلی ، نبش بهار 5 تلفن : 09358794371

*

22 تیر

منشی آشنا به کامپیوتر 

شرکت ماشین سازی ذوالقدر ، سرویس از میدان قائم اسلامشهر ، واوان ، سرشهرک ، ساعت کاری از 8 تا 17 ناهار ندارد ، بوستان ، گلبن 14 پلاک 24 تلفن : 56231655

*

22 تیر

خانم خدماتی

شرکت مادسا صنعت الماس، سرویس از سر شهرک ، ناهار ندارد ، ساعت کاری 8 تا 17 ، بلوار استقلال، میخک 9 پلاک 9 تلفن : 09192278469

*

 18 تیر

خانم کارگر آشپزخانه (شستن ظرف)

رستوران زندی ، روبروی ورودی شهرک صنعتی شمس آباد ، سرویس ندارد (هزینه ایاب ذهاب پرداخت میشود ) ناهار دارد ، ساعت کاری از 8 تا 17 تلفن :  09125280750

*

18 تیر

خانم منشی ، مسلط به کامپیوتر

شرکت توسعه صنعت رایان ، سرویس حسن آباد و اسلامشهر ، ناهار ندارد ، ساعت کاری از 8 تا 17 ، گل آذین ، نبش گل آذین 3 پلاک 1 تلفن  : 5623463

*

15 تیر

خانم حسابدار با سابقه ، مسلط به هلو (بعنوان حسابدار فروش)

شرکت شیرآلات رادیس ، سرویس از میدان آزادی ، اسلامشهر ، پرند و حسن آباد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری 8 تا 17 ، آزادی ، نرگس 6 پلاک 5 تلفن : 09333862824 

 *

14 تیر

آشپز خدماتی خانم (تهیه غذای 10 نفر به همراه نظافت دفتر کارخانه)

شرکت سنگ سبز خاور ، سرویس ندارد ، ناهار دارد ، ساعت کاری از 8 تا 16 ، نارنجستان ، گلبرگ 3 پلاک 11 تلفن : 56232666

*

11 تیر

خانم ساده ديپلم به بالا حداكثر متولد 1364 به بعد

خانم و آقا سرايدار مدرك تحصيلي هردو نفر ديپلم به بالا ، بدون فرزند متولد 1369 به بعد

شركت لوازم پزشكي مراجعه حضوري به دفتر شورا

*

10 تیر 

خانم منشی ، حسابدار با روابط عمومی بالا ( جهت فروش سنگ)

شرکت آوانگارد سرویس حسن آباد ، ناهار ندارد ، ساعت 8 تا 17 ؛ بوستان ، گلبن 7 پلاک 11 تلفن : 56235926

*

 9 تیر

 خانم منشی حسابدار آشنا به اکسل (تکمیل شد)

شرکت رضوان کوشا دینه ، سرویس ندارد ساعت کاری از 8 تا 17 ، حسن آباد ، روبروی ایستگاه گاز ، خیابان صبا ، پلاک 8 تلفن : 09123354107

*

8  تیر

عنوان شغلی

شرایط احراز

اپراتور ماهر ونیمه ماهر دستگاه تزریق پلاستیک و مونتاژ کار

 خانم - سابقه کار:  حداقل 1 سال - مدرک تحصیلی : دیپلم - دقیق و منظم در کار نظارت تولید و پلیسه گیری

 

کارشناس و بازرس کنترل کیفیت

خانم سابقه کار: 3 سال حداقل تحصیلات مقطع کارشناسی رشته مهندسی صنایع دارای سابقه کار مرتبط آشنا به اصول نقشه خوانی آشنا به اصول بازرسی و ابزار های کنترلی آشنا به ISO TS  و الزامات خودروسازان

کارشناس تضمین کیفیت

 خانم جهت واحد برنامه ریزی تولید و تضمین کیفیت 4 سال سابقه کار مفید لیسانس مهندسی صنایع یامدیریت مسلط به سیستم مدیریت کیفیت خودروسازان

 

نیروی خدماتی

خانم با انگیزه و ظاهری آراسته رسیدگی به امور مربوط به پذیرایی ،نظافت

حداقل تحصیلات دیپلم حداکثر سن 35 سال ضامن معتبر

 

 

کارشناس مالی و حسابداری

خانم تحصیلات:  لیسانس و فوق لیسانس حسابداری سابقه کار: حداقل 2 سال سابقه کار مسلط به قوانین مالی و مالیاتی مسلط به قوانین کار، قراردادهای کاری

مسلط به نرم افزارهای مالی آشنا به اموربانکی و وصول مطالبات

 

شرایط عمومی

مزایا

نداشتن سوء پیشینه فعال و علاقه مند به ارتقاء و پیشرفت در محیطی پویا و با ثبات دارای روحیه کار گروهی و مشتاق و با انگیزه متعهد و منضبط

حقوق و شرایط پرداختی مناسب بیمه از روز اول کاری اضافه کار و حق شیفت عیدی ، پاداش و سنوات پایان سال تسویه میگردد پاداش و حق تخصص بر اساس توانمندی و مهارت فردی

شرکت ایرانیان سیم کار ، سرویس از حسن آباد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری از 7 تا 19 ، آزادی ، نرگس 4 پلاک 3 تلفن : 56906001 تا 2

*

8  تیر

خانم تمیز و مرتب جهت پذیرائی طبقه دوم رستوران (زیر 40 سال) 

خانم ساده جهت آشپزخانه

رستوران زندی ، هزینه ایاب و ذهاب پرداخت میشود ، ناهار دارد ، ساعت کاری 8 تا 17 ، روبروی ورودی شهرک صنعتی شمس آباد ،  تلفن : 09125280750

*

8 تیر

خانم ساده دیپلم یا دیپلم ردی

شرکت مبدل سازان ، سرویس حسن آباد ، ناهار ندارد (هزینه غذا پرداخت میشود)، ساعت کاری 8 تا 19 (2 ساعت اضافه کاری محاسبه میشود)، آزادی ، نرگس یک ، پلاک 15  تلفن : 09122342197

*

 

2 تیر

خانم ساده

پیشگامان مدیریت ، سرویس از سر شهرک ، ناهار ندارد ، ساعت کاری 7 تا 19 ، نارنجستان ، گلبرگ 10 پلاک 17 تلفن : 09198021126

*

2 تیر

خانم ساده

تولیدی لوازم یدکی خودرو ، سرویس حسن آباد ، صبحانه و ناهار دارد ، ساعت کاری 8 تا 18، بلوار بهارستان ، نرسیده به میدان بوستان ، روبروی سنگبری خیام ، پشت دیوار بتنی ، جنب عمارت زندی ، تلفن : 09108448808

*

2 تیر

خانم ساده

کمپوت سازی ناقلی ، سرویس حسن آباد ، ناهار دارد ، ساعت کاری از 8/5 تا 18/5 ، پرفسور حسابی ، نسترن 6 پلاک 7 تلفن : 09128461878

*

 

29 خرداد 

خانم خدماتی (نظافت چی ، آبدارچی)

شرکت قهوه ، سرویس اسلامشهر ، رباط كريم و حسن آباد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری 8 تا 17  پرفسور حسابي ، ياس 4 پلاك 16 تلفن :  09120257393

*

 26 خرداد

خانم وردست خیاط

شرکت تولیدی ماکت ، سرویس سرشهرک ، ناهار ندارد ، ساعت کاری 8/5 تا 18 ، بوستان ، گلبن 16 پلاک 5 تلفن : 56236156

*

 25 خرداد

خانم راسته دوز

شرکت تولیدی ممتاز زاده ، سرویس حسن آباد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری 8 تا 17 ، گل آذین ، بین گل آذین 2 و 3 پلاک 44 تلفن :   56235199

*

22 خرداد

 خانم منشی مسلط به کامپیوتر

خانم ساده

شرکت ایمن شفق ، سرویس از میدان قائم اسلامشهر ، رباط کریم ، جاده وهن آباد ، سرشهرک ، ساعت کاری از 8 تا 17 ناهار ندارد ، گلستان ، گلشن 14 پلاک 10 تلفن : 56235624

*

21 خرداد

 خانم نقشه کش صنعتی تمام وقت 

خانم خدماتی ، محدوده سنی 40 تا 50 سال 

شرکت ماشین سازی ذوالقدر ، سرویس از میدان قائم اسلامشهر ، واوان ، سرشهرک ، ساعت کاری از 8 تا 17 ناهار ندارد ، بوستان ، گلبن 14 پلاک 24 تلفن : 56231655

*

 

21 خرداد

خانم حسابدار (تکمیل شد)

شرکت پلیمر سبز ، سرویس سرشهرک ، ناهار دارد ، ساعت کاری از 7 تا 15 ، گلسرخ 5 پلاک 1040 تلفن : 56231417 

*

21 خرداد

خانم خدماتی (آبدارچی و نظافتچی)

شرکت تولیدی قهوه ، سرویس اسلامشهر ، رباط کریم و حسن آباد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری از 8 تا 18 ، پرفسور حسابی ، یاس 4 پلاک 16 ، تلفن: 09120257393

*

19 خرداد

خانم منشی ( مسلط به کامپیوتر) 

شرکت توانسار پاک ، سرویس حسن آباد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری 8 تا 17 ، نارنجستان ، گلبرگ 8 پلاک 5 تلفن :   56230330

*

18 خرداد

خانم منشی ساعت کار از 8 تا 17

خانم ساده شیفتی 12 ساعته چرخش هفتگی (از 8 صبح تا 20 )

شرکت ویستا پلاست . سرویس از اسلامشهر و سرشهرک ، ناهار ندارد ؛ گلستان،گلشن 13  پ 24  تلفن  : 56236391

*

18 خرداد

خانم منشی 

شرکت بهار زیست ، سرویس حسن آباد ساعت کاری از 8 تا 17 ، ناهار ندارد ؛ نخلستان گلشید 3 پ 9 تلفن : 56230788

*

 18خرداد

خانم ساده دیپلم به بالا (قسمت مونتاژ کاری)

شرکت شیرآلات رادیس ، سرویس حسن آباد و اسلامشهر ، ناهار ندارد ، ساعت کاری 8 تا 17 ، آزادی ، نرگس 6 پلاک 5 تلفن : 09333862824 

*

 

 11 خرداد

خانم حسابدار

تولیدی یعقوبی ، نارنجستان ، گلبرگ 8 پلاک 21 تلفن : 09125044741

*

  6 خرداد 

آقا و خانم سرایدار حداکثر با یک فرزند و خانم امکان کارکردن داشته باشد 

محل کار تهران ، کارگر شمالی ، امیر آباد ، تلفن : 09121092988 آقای امیری

*

6 خرداد 

خانم ساده ( دیپلم) حداکثر 35 سال 

شرکت مقاوم پلاستیک ، سرویس و ناهار ندارد ، ساعت کاری از 7/45 تا 16/15 ، نخلستان ، گلشید 7 پلاک 28 (سرنبش) ، تلفن : 56230723

*

خانم ساده 

شرکت روشنائی رز ،سرویس حسن آباد ،صبحانه دارد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری 8/5 تا 18/5، گل آذین 2 پلاک 3 تلفن 09124110893

*

خانم منشی

شرکت قهوه دنیرو، سرویس اسلامشهر ، رباط كريم و حسن آباد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری 8 تا 17  پرفسور حسابي ، ياس 4 پلاك 16 تلفن :  09397926565

*

 منشی خانم مسلط به كامپيوتر

شرکت تكامل صنعت منيري  ؛ سرویس حسن آباد ، ناهار دارد ، ساعت کاری 8 تا 17 ، انتهاي تير جنوبي ،‌پلاك 129 ،  تلفن : 4 تا 56235870

*

خانم ساده تنومند 

قالبسازی رفیعی سرویس حسن آباد ، ناهار ندارد ، ساعت کار 9 تا 18 ؛ آزادی ،‌ نرگس 6  پ 3 تلفن :   56909048

*

منشی خانم مسلط به کامپیوتر 

شرکت زانو بل ؛ سرویس ندارد ، ناهار دارد ، ساعت کاری 8 تا 17 ، بوعلی بهار 3 پلاک 13

*

 خانم ساده / كمك آشپز 

رستوران سبلان ، سرويس ندارد ، (اياب و ذهاب پرداخت ميشود) ، ناهار دارد ، ساعت کاری 7 تا 16 ، بوستان ، بازارچه دوم شهرك  تلفن :  56233710

*

خانم دیپلم (جهت کار با دستگاه CNC)  تکمیل شد

شرکت کندر(تراشکاری) ؛ سرویس حسن آباد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری 8 تا 17 ، نخلستان ، گلشید 3 پلاک 8 تلفن : 56232442

*

منشی خانم 

شرکت فرمیران ؛ سرویس حسن آباد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری 8 تا 17 ، بوستان ، گلبن 13 پلاک 4 ، تلفن : 16 تا 56231014

*

 

منشی خانم (تکمیل شد)

شرکت آران جام ؛ سرویس و ناهار ندارد ، ساعت کاری 8 تا 17 ، نارنجستان ، گلبرگ 11 پلاک 13 ، تلفن 56233643

*

خانم ساده (تکمیل شد)

شرکت تندیس ؛ سرویس ندارد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری 7 تا  19 ، کنارگرد ، کوچه کاج پلاک 14 تلفن : 56225932

*

 منشی خانم مسلط به کامپیوتر (تکمیل شد)

شرکت سنگبری ساخارا  ؛ سرویس ندارد ، ناهار دارد ، ساعت کاری 8 تا 17 گلستان ، گلشن 2 پلاک 4 تلفن : 56233435

*

خانم ساده / پرسکار (تکمیل شد)

شرکت کیمیا  فام ،سرویس حسن آباد ،ناهار ندارد ، ساعت کاری 7/5 تا 16 ،‌بوعلی ، بهار 7 پلاک 8 تلفن 56235209

 *

خانم مونتاژ کار دیپلم (تکمیل شد)

شرکت آلیاژ گستر پارسیان ، سرویس حسن آباد و میدان قائم اسلامشهر ، ناهار ندارد ، ساعت کار 8 تا 17 ، آزادی نبش نرگس یکم تلفن : 56901499

*

خانم حسابدار (تکمیل شد)

شرکت پارس اطلس ،‌ سرویس از سر شهرک ، ناهار ندارد ، صبحانه دارد ، ساعت کار 8/5 تا 16 ، بوعلی ، بهار 4 ، پلاک 13 تلفن : 56909052 

 *

خانم حسابدار  (تکمیل شد)

شرکت الوان آلومنیوم پویا ، سرویس حسن آباد ، ناهار دارد ، ساعت کاری 8 تا 17 ، خیابان دی شمالی ، پلاک 378 تلفن : 56230745 (داخلی 113) و 56236360 (داخلی 102)

*

خانم خدماتی (هفته ای یک روز) تکمیل شد

شرکت کندر ، سرویس حسن آباد ، ناهار ندارد ، ساعت کاری 7 تا 19  نخلستان ، گلشید 3 پلاک 8 تلفن :  56232442

*

 

 منشی خانم (کارمند اداری) / خانم خدماتی (هفته ای 2 روز) (تکمیل شد)

شرکت زر پلاست ، سرویس و ناهار ندارد ، ساعت کار از 8 تا 17 بوستان ، گلبن 14 پلاک 16  تلفن :  56234175

*

منشی خانم با سابقه و مسلط به کامپیوتر (تکمیل شد)

گلپا صنعت ایرانیان ؛ سرویس از چهاردانگه ، اسلامشهر ، واوان ؛ ناهار ندارد ، ساعت کاری 8 تا 17 نخلستان ، گلشید 7 پلاک 6 تلفن : 56230154

*

منشی خانم آشنا به کامپیوتر

شرکت هونام پلاستیک ؛ سرویس ندارد ، ناهار دارد ، ساعت کار از 7 تا 19 نارنجستان ، گلبرگ 14 پلاک 3 تلفن :     56231970

*

کارگر ساده خانم  (تکمیل شد)

کمپوت سازی دل سفید ، سرویس حسن آباد ، ناهار دارد ، ساعت کار از 8/30 تا 18 پرفسور حسابی ، نسترن 6 پلاک 7 تلفن :  56909096

*

منشی خانم مسلط به کامپیوتر (تکمیل شد)

پلاستیک سازی آریا ، سرویس و ناهار ندارد ، ساعت کار 8/30 تا 17/30 گلستان ، گلشن 8 پلاک 8 تلفن : 09121088904

*

منشی خانم مسلط به کامپیوتر و زبان دیپلم به بالا (تکمیل شد)

شرکت لیکو ؛ هزینه سرویس و ناهار پرداخت میگردد . ساعت کار از 8 تا 18؛ مرداد جنوبی ، پلاک 160 تلفن :  6- 56233735

*

کارگر ساده (تکمیل شد)

تولیدی محرابی سرویس ندارد . ناهار دارد . ساعت کار از 7/30 تا 17/30 ؛ تیر شمالی پلاک 116 تلفن :   56230414 

 *

خانم منشی ، حسابدار با روابط عمومی بالا (تکمیل شد)

شرکت فرآور سنگ سرویس حسن آباد ، ناهار ندارد ، ساعت 8 تا 17 ؛ زکریای رازی ، بهار 8 پلاک 11 تلفن :  56909078

 *

خانم منشی مسلط به کامپیوتر (تکمیل شد)

شرکت بهارزیست سرویس صبح از حسن آباد برگشت سرویس ندارد، ناهار ندارد .ساعت کار از 8 تا 17 ؛ نخلستان ، گلشید 7 پ 11 تلفن :   56230788

*

خانم ساده شیفتی 12 ساعته چرخش هفتگی (از 8 صبح تا 20 ) (تکمیل شد)

شرکت ویستا پلاست . سرویس از اسلامشهر و سرشهرک  ناهار ندارد ؛ گلستان،گلشن 13  پ 24  تلفن  : 56236391-56235990

 *

خانم ساده زیر 40 سال (تکمیل شد)

شرکت آباریس سرویس حسن آباد، ناهار دارد ساعت کار از 7/30 تا 17 ؛ پرفسور حسابی ، یاس 5 پلاک 19 تلفن : 09183399109

*