ويرايش : تیر ماه 1400

ر

نام اداره يا ارگان

نام رئيس يا مدير

شماره تلفن

آدرس

1

اتحادیه امور اصناف (بازرگانی)

جناب آقاي محمدی

6359

ساختمان شوای اسلامی شهر

2

اداره آب و فاضلاب

جناب آقاي زنگویی

2444-4444

انتهای خیابان انقلاب

3

اداره برق

جناب آقاي زرمسلک

9-3066

بلوارامام(ره)نبش شهداي هويزه

4

اداره پست

جناب آقاي عرب باقری

2221

بلوار امام (ره)

5

اداره ثبت اسناد و املاک

جناب آقاي حسین زاده

4973 و 4971

خ شهید قمی

6

اداره راه و شهرسازی

جناب آقاي نگاهداری

7-3026

بلوار امام (ره)

7

اداره کار و امور اجتماعی

جناب آقای چزانی

2-9881

بلوار امام (ره)،جنب آتش نشانی

8

اداره گاز

جناب آقاي قربانی

8-6262

خ انقلاب ، روبروی دادگاه

9

اداره مخابرات

جناب آقاي مقصودی

2112-2222-2000

بلوار امام (ره)

10

اداره ورزش و جوانان بخش

جناب آقاي حاجی وند

3311-4996

بلوار امام (ره) ، جنب بخشداری

11

آموزش و پرورش منطقه فشافویه

جناب آقاي حیدری

4-5881

خ شهداي هويزه

12

آموزش از راه دور ولیعصر(پسرانه)

جناب آقای آقاخانی

7090

مدرسه امام خمینی (ره)

13

آموزش ازراه دوربقیه ا...(دخترانه)

سرکار خانم عباسیان

3866

مدرسه حضرت فاطمه (سلام ا...)

14

آموزشگاه رانندگی شمس

جناب آقای ترابی

2-9020

خیابان شهید خلیلی

15

اورژانس حسن آباد

جناب آقاي سجادی

2119 - 115

بلوار امام (ره)، جنب بخشداری

16

امور مالیاتی

جناب آقای نوروزی

5911-5976-5907

بلوار امام (ره)،جنب آتش نشانی

17

آتش نشانی حسن آباد

جناب آقای محبی

7002-125

بلوارامام(ره)،نرسیده به کنارگرد

18

آتش نشانی شهرک

جناب آقای قره چلی

56232493-125

ابتدای شهرک صنعتی

19

انتظامات شهرک

جناب آقای شیخی

56231548

ابتدای شهرک صنعتی

20

بانك تجارت

جناب آقاي حفیظی

2128-2884

بلوار امام (ره)

21

پست بانک

جناب آقای عرب باقری

56229485

خ شیخ کلینی

22

بانك تجارت شعبه شهرک

جناب آقاي افشار

56231551

شهرک صنعتی ، بلوار بوستان

23

بانک توسعه تعاون شعبه شهرک

جناب آقای سفیدرو

56235601

شهرک صنعتی ،آلومنیوم کاران

24

بانك صادرات

جناب آقاي محمدی

3-5002 و 2021

بلوار امام (ره)

25

بانك صادرات شهرک صنعتی (باجه)

جناب آقاي صالحی

56235607

ساختمان فن آوری شهرک صنعتی

26

بانک صنعت و معدن

جناب آقای شیرین سخن

12-56233410

ابتدای شهرک صنعتی

27

بانك كشاورزي

جناب آقاي کرمعلی زاده

4-3023

بلوار امام (ره)

28

بانك ملی

جناب آقاي غلامپور

2-7040- 4975

ورودي شهرك صنعتي

29

بخشداري

جناب رئوف

7-2346

بلوار امام (ره)

30

بهزیستی حسن آباد

سرکار خانم باقری

2175-7899

محله جانبازان

31

پليس راه حسن آباد

جناب سرهنگ فرهادی

2424

ابتداي بلوار امام (ره)

32

تامين اجتماعي فشافویه (شعبه)

جناب آقاي محمودی

5-5713

بلوار امام (ره)

33

تامين اجتماعي (کارگزاری 329)

سرکارخانم حامدی نسب

9610

بلوار شهید شریفی

34

دفتر تیپاکس شمس آباد

جناب آقای عطایی

56241861-09126282453

ورودی شهرک، خ معراج درب 4

35

جهاد كشاورزي حسن آباد

جناب آقاي برقی

8-2727

بلوار امام (ره)

36

حوزه 459 بسيج شیخ کلینی

جناب آقاي راشکی

2883-2777

بلوار امام (ره)

37

حوزه 460 بسيج مرصاد

سركار خانم آق ساقلو

7-3216

خ شهيد قمي

38

دادگاه عمومي بخش فشافویه

جناب آقاي حسینی

4099 و 4097

خ انقلاب

39

دانشگاه پيام نور حسن آباد

جناب آقاي دکترعالی

4-6253 و 13-3011

خ شيخ كليني

40

مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شهر

سرکار خانم زنگنه

1-2120-1074

بلوار امام (ره)

41

مرکز ضمیمه خدمات جامع سلامت شهر

سرکار خانم کحال

56220860

بلوار امام رضا (علیه السلام) مسکن مهر

42

درمانگاه شهدای فشافویه (تامین اجتماعی)

جناب آقای دکتر حسینیان

(35و32و29و21و16)568046

انتهای خیابان مصلی

43

درمانگاه شهرک

جناب آقای دکترخوشدل

56232492

ابتدای شهرک صنعتی

44

درمانگاه بهنود

جناب آقای دکترفارسیانی

3-5252

بلوارجنب بانک‌تجارت

45

درمانگاه بهنود (آزمایشگاه)

جناب آقای دکتر قانبیلی

5256

بلوارجنب بانک‌تجارت

46

درمانگاه بهنود (مامائی)

سرکارخانم دکتر بابائی

5254

بلوارجنب بانک‌تجارت

47

درمانگاه خیریه سید الشهداء (علیه السلام)

جناب آقای محمدی زاده

1533-1522

بلوار شهید شریفی پ 71

48

داروخانه دکتر یارمحمدی

جناب آقای دکتر رزاقیان

2499

خیابان شیخ کلینی

49

داروخانه دکتر عیسی زاده

جناب آقای دکترعیسی زاده

6-0525

ورودی شهرک، روبروی هتل زند

50

داروخانه دکتر احمدی

جناب آقای دکتر احمدی

8128

بلوار ، جنب درمانگاه بهنود

51

داروخانه دکترخسروی (شبانه روزی)

جناب آقای دکتر خسروی

8500

روبروی بانک صادرات

52

داروخانه دکتر شربت خوری

جناب آقای دکترشربت خوری

8222

بلوار ، روبروی شهرداری

53

داروخانه خانم دکتر شاه ملکی

سرکارخانم دکتر شاه ملکی

3097

بلوار ، روبروی خ شیخ کلینی

54

داروخانه دامپزشکی مهر

جناب آقای دکتر فرهنگ نیا

2324

جنب ورودی جانبازان

55

دکتر ارسطوئی (مامائی)

سرکارخانم دکتر ارسطوئی

4477

خیابان شیخ کلینی

56

دکتر جمشیدی (مامائی)

سرکارخانم دکتر جمشیدی

1699

کوی مصطفی خمینی

57

دکتر اسکوئی (مطب)

جناب آقای دکتر اسکوئی

2203

خیابان شیخ کلینی

58

دکتر حسینی (مطب)

جناب آقای دکتر حسینی

5051

جنب بانک کشاورزی

59

دکتر خدادادی (مطب)

جناب آقای دکترخدادادی

2049

ابتدای شیخ کلینی

60

دکتر رفیعی (مطب)

جناب آقای دکتر رفیعی

4407

روبروی بانک صادرات

61

دکتر لطفی (مطب)

جناب آقای دکتر لطفی

8166

خیابان شیخ کلینی

62

دندانپزشکی دکتر حسینی

سرکارخانم دکتر حسینی

6600

نبش شهید شریفی

63

کلینیک دندانپزشکی و زیبایی مظهر سلامت

جناب آقای دارنهال

7033

خیابان شهید نوروزی

64

کالای پزشکی شفا

جناب آقای رمضانی

1472

بلوار روبروی شهید شریفی

65

دفتر طب کار البرز

سرکارخانم دکتر عقدایی

6191

خیابان شهید قمی

66

دفتراسنادرسمی شماره یک

جناب آقاي تاجیک

4593-5838

بلوار جنب شهرداری

67

دفتر اسناد رسمی شماره دو

جناب آقاي رضائی نسب

8006 - 4042

بلوار جنب مخابرات

68

دفتر اسناد رسمی شماره سه

جناب آقاي آریان نسب

5950-6960

خ شیخ کلینی ، جنب شهید عابدی

69

دفتر خدمات قضایی

جناب آقای خانی

56241528

بلوار امام رضا (علیه السلام)

70

دفتر عقد و ازدواج

جناب آقاي شریفی

7009

ابتدای خیابان شهید خلیلی

71

دفتر امام جمعه و ستاد نماز جمعه

حجت الاسلام درگاهی

8810-2273-4737

خ هرنج

72

دفتر پلیس +10

جناب آقای عباسی

2236-2014

نبش شهید رستمی

73

دفتر امور مشترکین (پیشخوان دولت) و پست بانک

جناب آقای زندی

7206-5757-2416

روبروی بانک کشاورزی

74

دفتر امور مشترکین (پیشخوان دولت)

جناب آقای شفیع آبادی

3005-8423

کوی شهید نوروزی

75

دفتر خانه کارگر

جناب آقای رستمی

4696

ورودی شهرک صنعتی

76

دفتر شهرک صنعتی شمس آباد

جناب آقای کوه نشین

2 - 56230800

شهرک صنعتی

77

دفترشهرک صنعتی (آلومنیوم سازان)

جناب آقای حاتمی

9-56231288

شهرک صنعتی

78

دفتر نظارت و بازرسي بر انتخابات

حجت الاسلام مرادي

5215

بلوار امام (ره)

79

دفتر نمایندگی نظام مهندسی حسن آباد

جناب آقای قربانی

5529

جنب شهرداری، پاساژمدائن

80

دفتر بیمه ایران

جناب آقای محمدی

09126169882

مرکز معاینه فنی

81

دفتر بیمه ایران

جناب آقای عارفی

8090

ورودی شهرک

82

دفتر بیمه آسیا

جناب آقای تحویلیان

5454

ورودی شهرک

83

دفتر بیمه البرز

جناب آقای عرب باقری

3622

روبروی بانک ملت

84

دهیاری ابراهیم آباد

جناب آقای شریفی

56237209

روستای ابراهیم آباد

85

دهیاری زیوان

جناب آقای خرسند

56227640

روستای زیوان

86

دهیاری خانلق

جناب آقای علی یاری

56239666

روستای خانلق

87

دهیاری کلین

جناب آقای ستاره

56239500

روستای کلین

88

دهیاری کنارگرد پائین

جناب آقای صحرائی

56237743

روستای کنارگرد پائین

89

شرکت تعاونی روستائی بخش فشافویه

جناب آقاي قاسمیان

2191

خیابان امام علی (ع)

90

شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان بخش

جناب آقاي عدالت

2984

بلوار امام (ره)

91

شرکت دامگستر

جناب آقاي غلامحسین

9-56259317

جاده سد خاکی

92

شهرداري حسن آباد

جناب آقاي مهندس قدس

2230 - 2345

بلوار امام (ره)

93

شوراي اسلامی شهر حسن آباد

جناب آقاي زندی

3373 - 3073

پارک آزادگان

94

شوراي اسلامی بخش فشافويه

جناب آقاي بیگدلی

6400

خ شهيد قمي

95

شوراي حل اختلاف فشافویه و شمس آباد

حجت الاسلام مرادي

8-6277

خ انقلاب

96

صندوق قرض الحسنه (شهدای هفتم تیر)

جناب آقاي ایلانلو

2555-3755

بلوار امام (ره)

97

فرهنگسرای پیامبر اعظم (ص)

جناب آقای عالی نیا

4238 - 4515

بلوار شهید شریفی

98

فرودگاه بین المللی امام (ره)

جناب آقای کربلائی

51008999-3 و 44666701

اتوبان تهران قم

99

کاریابی شکیل

سرکار خانم حسن زاده

56233063

ابتدای بلوار نگارستان

100

کاریابی کوثر

جناب آقای امجدی

2-56226001

جنب ورودی شهرک

101

کانون پرورش فکری

سرکار خانم ایلانلو

3016

پارک آزادگان

102

کانون شهید آوینی

سرکار خانم عرب باقری

2110

خیابان مصلی

103

کلانتری 176 حسن آباد

جناب سرهنگ بهرامی

2500-2323-110

بلوار امام (ره)

104

کتابخانه عمومی شهید مطهری

جناب آقاي طاهری

4001

پارک آزادگان

105

كميته امداد امام (ره)

جناب آقاي جباری

2399-3899

خ شهيد قمي

106

مرکز معاینه فنی حسن آباد

جناب آقای عوض بخش

11-8010

نرسیده به پلیس راه

107

موسسه خیریه حضرت فاطمه زهرا

جناب آقای ایلانلو

3877 - 6845

انتهای خیابان انقلاب

108

ندامتگاه تهران بزرگ

جناب آقای فتحی

56258010

جاده چرمشهر