به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر حسن آبادفشافویه، با پیگیری صورت گرفته از سوی دکتر جمالی پور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ری، دکتر تاجیک شهردارحسن آباد فشافویه، ریاست واعضای شورای اسلامی شهر، در خصوص را ه اندازی ایستگاه متروی حسن آباد فشافویه در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)، عصرروز دوشنبه هفدهم مهرماه جلسه با هدف راه اندازی ایستگاه مترو حسن آباد فشافویه در فرودگاه امام خمینی (ره) در محل سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری تهران با حضور مدیر کل دفتر فنی استانداری تهران، معاونت محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ری، معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران، شهردار حسن آباد فشافویه و مسئولین متروی تهران، برگزارشد.

دراین جلسه هر یک از مسئولین مطالب و پیشنهادات خود را مطرح و در ادامه مقرر شد؛ با توجه به افزایش جمعیت شهر حسن آباد فشافویه و شهرک صنعتی شمس آباد و شهرک پوشاک و لزوم استفاده از مترو، که یکی از خواسته های مردم این منطقه با توجه به مهاجرپذیری منطقه و رشد جمعیت است، طرح مطالعاتی آن توسط مشاورین متروی تهران تهیه و این ایستگاه توسط شهرداری حسن آباد فشافویه احداث شود.