مراسم تعزیه خوانی برای اولین بار در شهرحسن آباد فشافویه در کاروانسرای محله کنارگرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر :به مناسبت اربعین حسینی ع ،وفات رسول اکرم (ص)،شهادت امام حسن (ع) وامام رضا (ع) مراسم تعزیه خوانی بعداز ظهرها به مدت دوروز در تاریخ ۱۳ و ۱۴ آبان ماه ازساعت ۱۸:۳۰ در کاروانسرای کنارکرد درشهرحسن آبادفشافویه واقع درمحله کنارگردبرگزارمی گردد.

دراین مراسم تعزیه خوانی برنامه های همچون مداحی ،سخنرانی ومسابقات مذهبی نقالی وپرده خوانی توسط مرشد محسن میرزاعلی وگروه سنج ودمام نوازی اجرا خواهدشد. ازکلیه شهروندان محترم دعوت بعمل می آید که دراین مراسم شرکت نمایند .