به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر حسن آباد فشافویه، عملیات احداث بزرگترین بوستان در شهر حسن آباد فشافویه به نام بوستان ساحلی فرهنگ که در هفته های اخیر آغاز شده، هم اکنون در مرحله جدول گذاری خاکبرداری درحال اجراست.

امید است با افزایش سرعت عمل و رعایت استانداردهای لازم به زودی این پروژه تکمیل وجهت استفاده شهروندان محترم به بهره برداری برسد و با این اقدام شاهد رضایت مندی نصبی شهروندان محترم باشیم.