دانش آموزان،مسئولان وگروهای مختلف مردمی در شهر حسن آبادفشافویه ،همزمان با سراسر کشور در راهپیمایی روز 13 آبان فریاد استکبار ستیزی سر دادند. به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر حسن آبادفشافویه ،صبح روزیکشنبه ،راهپیمایی ۱۳ آبان با حضور مردم ولایت مدار،حجت الاسلام استیری امام جمعه ،مهندس امامی بخشدار، دکتر تاجیک شهردار، زندی کریمخانی ریاست و دیگر اعضای شورای اسلامی شهر، راشکی فرمانده حوزه مقاومت بسیج ۴۵۹ شیخ کلینی (ره) وبسیجیان ،حیدری رئیس آموزش وپرورش ودانش آموزان درسنین مختلف ودیگرمسئولین شهروبخش فشافویه وورزشکاران برگزارو شرکت کنندگان در مراسم با شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل انزجار خود را از سیاست های شیطان بزرگ و همدستانش اعلام کردند.

حاضرین درراهپیمایی همچنین برایستادگی خوددرمقابل دشمنان وادامه دادن راه شهیدان تاکیدکردند. این مراسم که از مدرسه شهیدان قمی آغازواز مسیربلوارامام خمینی (ره) ادامه و در مصلی شهر حسن آبادفشافویه گردهم آمده و با قرائت قطعنامه سراسری استکبارستیزی پایان یافت .