با عنایت به وقوع زلزله در کشور مراکش و لزوم کمک رسانی به زلزله زدگان ، صورت پذیرفت : 

با عنایت به وقوع زلزله در کشور مراکش و لزوم کمک رسانی به زلزله زدگان ، بدینوسیله شماره حساب و کارتهای متعلق به جمعیت هلال احمر به منظور جمع آوری کمکهای مردمی اعلام میگردد :

خیرین و متقاضیان میتوانند کمکهای نقدی خویش را به شماره حسابهای اعلام شده واریز فرمایند 

بانک مرکزی: 

شماره حساب   4101034741999998
شماره کارت 6367957078758336
شماره شبا   IR700100004101034741999998

بانک مرکزی :

شماره حساب 99999

شماره کارت : 6037997544999999

شماره شبا   IR770170000000199999999003
کد دستوری :    *112*3#  ( ستاره 112 ستاره 3 مربع)