آدرس شورا: 

شهر ری - بعد از فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) - شهر حسن آباد  فشافویه - انتهای پارک آزادگان - ساختمان شورای اسلامی شهر حسن آباد

کد پستی :  86957-18331

 تلفن : 56223073-021

تلفکس : 56223373-021