قابل توجه متقاضیان محترم دریافت اسناد مالکیت شهر حسن آباد

آندسته از افرادی که اسناد مالکیت آنان آماده شده ،‌ همه روزه میتوانند ضمن همراه داشتن فیش های واریزی ذیل به دفتر شورای اسلامی شهر حسن آباد مراجعه نموده تا نسبت به معرفی ایشان به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ری و به منظور اخذ سند مالکیت اقدام گردد . 

فیش های واریزی بابت هر سند : 

به مبلغ 674/000 ريال بنام قانون ساماندهی ،  قابل پرداخت در تمامی بانکهای کشور به شماره حساب شبا   100100004174013238856426 

با شناسه واریز  380013274108574000000000012204

2-  مبلغ 3/000/000 ريال به حساب شماره  500900 نزد صندوق قرض الحسنه شهدای هفتم تیر شهر حسن آباد 

3- پرداخت یکی از مبالغ ذیل بابت رُووِر به حساب شماره   0108883220008  نزد بانک ملی بنام شرکت پیوند گستر آزما یا شماره کارت  5842-4370-9919-6037 به نام اسماعیل احمدی

(مسکونی مبلغ 1/500/000 ريال ،تجاری مبلغ 2/500/000 ريال کارگاهی مبلغ 5/000/000 ريال)

*

آدرس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ری : شهرری ، بلوار شهید کریمی (چهار راه چشمه علی) ، روبروی دوربرگردان پلاک 82  روزهای مراجعه شنبه و دوشنبه هر هفته