نود و چهارمین جلسه رسمی عادی شورای اسلامی شهر حسن آباد راس ساعت 14 روز شنبه مورخ 1402/8/6 با نام و ياد خدا و تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید آغاز گردید . به دنبال آن ، مصوباتی به شرح ذیل از تصویب اعضای محترم شورا گذشت :

  • شهردارمحترم طی نامه شماره 12852/402 مورخ 6/8/1402 تصویر درخواست مساعدت مالی کلانتری 176 حسن آباد جهت مشارکت درپرداخت هزینه مراسم هفته ناجا به منظور پذیرایی از پرسنل و خانواده محترم آنان را ارسال و خواستار مجوز پرداخت مبلغ 350 میلیون ریال مساعدت از محل ردیف 170290 بودجه سالجاری شده اند که پس از بررسی درخواست فوق به تصویب شورا رسید.
  • شهردارمحترم طی نامه شماره 12853/402 مورخ 6/8/1402تصویر درخواست مساعدت مالی پلیس راه حسن آباد جهت مشارکت درپرداخت هزینه مراسم هفته ناجا به منظور پذیرایی از پرسنل و خانواده محترم آنان را ارسال و خواستار مجوز پرداخت مبلغ 350 میلیون ریال مساعدت از محل ردیف 170290 بودجه سالجاری شده اند که پس از بررسی درخواست فوق به تصویب شورا رسید.
  • شهردارمحترم طی نامه شماره 12861/402 مورخ 6/8/1402 اعلام نموده اند نظر به مصوبه شورای فرهنگ عمومی و پیگیری حوزه بسیج 459 در نظر است نسبت به برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس در محل ساختمان فرهنگسرای شهر حسن آباد (با اجاره ادوات جنگی از شهرک سینمائی غزالی) تا سقف مبلغ 6.500.000.000 ريال ضمن تامین اعتبار از موجودی پایان سال گذشته (557 میلیارد ریال) و پایدار نمودن در ردیف 170290 متمم بودجه سالجاری اقدام گردد و خواستار مجوز شده اندکه به درخواست فوق حسب ضوابط و مقررات مربوطه تصویب شورا رسید .
  • شهردارمحترم طی نامه شماره 12855/402 مورخ 6/8/1402 اعلام نموده اند آقای جعفر علایی بعنوان ذیحساب حسابهای تملک دارای (منابع عمومی) شهرداری معرفی و حکم وی توسط سازمان امور مالیاتی استان صادر میگردد ، لذا در نظر است جهت انجام امور ذیحسابی نامبرده ( که در چارت سازمانی شهرداری پیش بینی نشده) ماهیانه مبلغ 60 میلیون ریال از محل ردیف 120201 بودجه سالجاری به وی پرداخت گردد و خواستار مجوزمربوطه جهت اجرا شده اند که پس از تبادل نظر درخواست مذکور حسب ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب شورا رسید .