نود و یکمین جلسه رسمی عادی شورای اسلامی شهر حسن آباد راس ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1402/6/27 با نام و ياد خدا و تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید آغاز گردید . به دنبال آن ، مصوباتی به شرح ذیل از تصویب اعضای محترم شورا گذشت : 

شهردارمحترم طی نامه شماره 8404/402 مورخ 19/5/1402 اعلام نموده اند پروژه تجهیز و راه اندازی اتاق مانیتورینگ دوربینهای پایش تصویری مبلغ 25 میلیارد ریال در ردیف 30301001  در بودجه سالجاری مصوب گردد . هزینه به روز شده آن جمعا به مبلغ 65 میلیارد ریال افزایش یافته و نظر به پیگیری نهادهای امنیتی ، در نظر است نسبت به افزایش ردیف بودجه مذکور ضمن تامین اعتبار از موجودی پایان سال و پایدار نمودن در متمم بودجه سالجاری همچنین اجرا از طریق مناقصه عمومی اقدام گردد و خواستار مجوزمربوطه شده اند که حسب ضوابط مربوطه به تصویب شورا رسید.

شهردارمحترم طی نامه شماره 8253/402 مورخ 16/5/1402 اعلام نموده اند مقدار 215 تن قیر در سال 1401 و 1402 توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به شهرداری تخصیص داده شد . درحال حاضر درنظر است تا سقف مبلغ 20 میلیارد ریال نسبت به پخت ، حمل و پخش آسفالت (باقیر شهرداری) از قرار هر تن 780 هزار تومان (بدون احتساب ارزش افزوده) از طریق ترک تشریفات به شرکت بنیس پل ، ضمن پایدارنمودن در ردیف 40204001 متمم بودجه سالجاری ، واگذار گردد که نظر به فاصله کم شرکت بنیس پل تا شهر حسن آباد ، درخواست فوق به تصویب رسید .

شهردارمحترم طی نامه شماره 4845/402 مورخ 24/3/402 درخواست افزایش 45 تا 60 درصدی نرخ خطوط تاکسیرانی در سالجاری را به شورا ارسال و مورد تصویب قرار گرفت ، لکن خط تاکسی (شهرداری تا مسکن مهر) به اشتباه با افزایش 25 درصدی از مبلغ 25000 ريال به مبلغ 3000 ریال مصوب گردید . نظر به درخواست رانندگان خط فوق ، افزایش 40 درصدی مسیر مورد بحث به تصویب شورا رسید. (کرایه سال قبل : 25000 ریال ، درصد افزایش 40 درصد ، کرایه سال جدید 35000 ریال) آقای امین زندی کریمخانی با این بند مخالف هستند .

شهردارمحترم طی نامه شماره 4023/402 مورخ 10/3/1402  تصویر درخواست مدیر کل امور مالیاتی جنوب استان تهران مبنی برخریدساختمان جدیدالاحداث خانه فرهنگ شهید ابراهیم هادی توسط اداره مذکور و طی نامه شماره 9384/1402 مورخ 6/6/1402 نظریه کارشناس رسمی دادگستری را ارسال و اعلام نموده اند عوایدحاصل ازفروش ساختمان فوق صرف هزینه های عمرانی خواهد شد . لذا خواستار ارائه طریق شده اند که پس ازتبادل نظر فروش خانه فرهنگ شهید ابراهیم هادی به امور مالیاتی استان تهران ، حسب ضوابط ومقررات مربوطه به تصویب شورا رسید. آقای امین زندی کریمخانی با این بند مخالف هستند .