وقایع محرم و عاشورا، همواره یکی از بهترین موضوعات برای خلق آثار هنری و آیینی بوده اند.

این تصویر را ژان لویی ژروم نقاش مکتب اورینتالیسم (شرق گرایی) در سال ۱۸۸۲ (حدود 140 سال پیش) در سفر به کربلا در جنوب شرق امپراطوری کشیده است.
پیروان این مکتب با سفر به مشرق زمین به ثبت تصاویر از جهانی می‌پرداختند که برای مخاطب تداعی کننده رویایی بود که در آن زمان نقل محافل مغرب زمین بود.

نکته جذاب در این تصویر عدم وجود ضریح در این مکان است. به سنت سلاطین عثمانی بر روی مقبره یک صندوق به سه قسمت تقسیم شده است. قسمت بالای صندوق با یگ گنبد کوچک به علی اکبر (ع) پسر بزرگ امام حسین (ع) اختصاص دارد، بخش پایینی با قالبی گهواره‌ای شکل به حضرت علی اصغر (ع) شهید شش ماهه کربلا تعلق دارد. در بخش پایینی صندوق محدوده قبور شهدا با یک پنجره مستقر در فرورفتگی قوسی شکل مشخص است.

پرچم‌های روی صندوق اهدایی پادشاهان و بزرگانی است که به زیارت این مکان مقدس نایل شده اند. نکته دیگر در این تصویر نماز خواندن مسلمانان شیعه است. رو به صندوق و در مقابل قبله بنا به سنت، امام بین مسلمان و قبله الهی حایل شده است. این سنت در آن زمان در مکتب شیخیه در زیارت حرمین مورد تاکید بود. از این طریق امام واسطه فیض بین مومن و خداوند میشود. از ویژگی‌های دیگر این است که ژروم هنگام خلق این اثر اطلاع چندانی از اسلام نداشت و در گمان این بود که نقش زیارتگاه یکی از پادشاهان ویا بزرگان را به تصویر میکشد.

منبع : سایت باشگاه خبرنگاران جوان