ریاست واعضای شورای اسلامی شهر حسن آباد ، طی پیامی روز بهزیستی و تامین اجتماعی را گرامی داشته و این روز را به زحمتکشان عرصه خدمت رسانی تبریک گفتند .