در راستای خدمات‌رسانی بهتروصرفه جویی در هزینه‌ها دفتر نمایندگی اتاق اصناف در دفتر شورای اسلامی شهر حسن آباد فشافویه راه‌اندازی شد.

با توجه به فعالیت حدود سه هزارواحدصنفی درشهرحسن آبادو بخش فشافویه وقرارگرفتن شهرک صنعتی شمس‌آباد در این منطقه که پیش‌ازاین کسبه برای انجام امورات مربوطه به اتحادیه‌های صنفی شهرستان ری مراجعه می‌نمودند، با راه‌اندازی این دفتر نمایندگی بخش اعظمی از کارهای مربوط به دریافت پروانه کسب و ساماندهی صنوف بدون پروانه و بازرسی و رسیدگی به شکایات شهروندان در خصوص گران‌فروشی و کم‌فروشی ازاین‌پس در این دفتر انجام خواهد شد.

این مراسم با حضور دکتر احمدی رئیس اداره سمت شهرستان ری، فیض‌ا... امامی بخشدار، علیرضا زندی کریم‌خانی ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر، سرگرد جواد قربان زاده رئیس کلانتری، مرتضی حیدری ریاست آموزش‌وپرورش، داریوش قاسمی مسئول اصناف شهرداری، کوه‌نشین مدیر شهرک صنعتی شمس‌آباد و لطف ا... ستاره رئیس و اعضای هیئت‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان ری در ساختمان شورای شهر برگزار شدونمایندگی اتاق اصناف در ساختمان شورای اسلامی شهر راه‌اندازی شد.

در مراسم راه‌اندازی نمایندگی اتاق اصناف علیرضا زندی رئیس شورای اسلامی شهر ضمن خیرمقدم از همکاری اتاق اصناف شهرستان ری درراه اندازی این نمایندگی درشهرحسن آبادفشافویه و پیگیری معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان ری و دیگر مسئولین تشکروقدردانی کرد ودرادامه مشکلات و موانع پیش روی کسبه و صنعتگران و...رابازگونمود و افزود امیدواریم با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری که سال جدیدرابه نام جهش تولید نام‌گذاری شده است در تحقق این شعار همه تلاش نمایند تا شکوفایی هرچه بیشتر تولید واقتصاددرجامعه را شاهد باشیم.

در ادامه چند تن از مسئولین نیز مواردی رادرخصوص بررسی مشکلات مردم وپتانسیل های موجوددراین بخش مطالبی را بیان نمودند.