قابل توجه متقاضیان محترم دریافت اسناد مالکیت شهر حسن آباد

آندسته از افرادی که اسناد مالکیت آنان آماده شده و اسامیشان در لیست پیوست درج گردیده ،‌ همه روزه میتوانند ضمن همراه داشتن فیش های واریزی ذیل به دفتر شورای اسلامی شهر حسن آباد مراجعه نموده تا نسبت به معرفی ایشان به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ری و به منظور اخذ سند مالکیت اقدام گردد . 

فیش های واریزی : 

1- هر سند 2  فیش جداگانه و هر یک به مبلغ 506/000 ريال بنام قانون ساماندهی ،  قابل پرداخت در تمامی بانکهای کشور به شماره حساب شبا   100100004174013238856426 

با شناسه واریز  380013274108574000000000012204

2-  مبلغ 2/100/000 ريال به حساب شماره  500900 نزد صندوق قرض الحسنه شهدای هفتم تیر شهر حسن آباد 

3- پرداخت یکی از مبالغ ذیل بابت رُووِر به حساب شماره   0108883220008  نزد بانک ملی بنام شرکت پیوند گستر آزما یا شماره کارت  5842-4370-9919-6037 به نام اسماعیل احمدی

(مسکونی مبلغ 1/500/000 ريال ،تجاری مبلغ 2/500/000 ريال کارگاهی مبلغ 5/000/000 ريال)

*

آدرس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ری : شهرری ، بلوار شهید کریمی (چهار راه چشمه علی) ، روبروی دوربرگردان پلاک 82  روزهای مراجعه شنبه و دوشنبه هر هفته

 

                            لیست اسناد آماده تحویل 

ردیف  نام نام خانوادگی نام پدر
1 خلیل اباذری شیخ علی
2 سهراب احمدی بهمن
3 فاطمه ارسطوئی احمد
4 حرمت اله اژدرلوئی عزت اله
5 حسن اسپری حسینعلی
6 یونس اسدی گراکوئی کاسگل
7 سیدامیر اشرفی نسب سید تقی
8 علی اقساقلو محمدابراهیم
9 علی اقساقلو محمد ابراهیم
10 غلامعلی الماسی حسین
11 اسمعیل الماسی حسین
12 علی امیدی حسن
13 منیجه ایلانلو امیرعلی
14 خلیل ایلانلو جعفرقلی
15 علیرضا ایلانلو حمزه علی
16 عباس ایلانلو غلامرضا
17 فاطمه اینانلو محمدعلی
18 جمیله بابایی عباسعلی
19 اعظم باقری محمدباقر
20 تراب علی بخشی احمد
21 روشنعلی بخشی احمد
22 اکبر بخشیان خدابخش
23 ابوالقاسم برقندان حسین
24 علی بشیری کتابعلی
25 مراد بگوند غلامحسین
26 محمدعلی بهداوندی شیرعلی
27 مهدی بهرامی نبی اله
28 محمدرضا پارسا جعفر
29 علی محمد پارسا عبدالحسین
30 عبدالحسین پارسا علی محمد
31 نورحسین پارسازاده عبدالحسین
32 ام البنین پاکار اسمعیل
33 مجید تاجی علی اکبر
34 قاسم تاجی علی اکبر
35 ابوالفضل تاجیکی حسین
36 مسعود تاجیکی حسن
37 علی اصغر تاجیکی محمد
38 علیرضا تاجیکی یداله
39 مجید تاجیکی حسن
40 مهدی تاجیکی حسین
41 عباس تاری وردی محمد باقر
42 علیرضا تاری وردی محمد باقر
43 صفرعلی ترابی رجبعلی
44 یداله ترابی تقی
45 جمشید جاهدی جوزچال عباسعلی
46 عذرا جعفری علی
47 میرضاءالدین جلال پور میرقاسم
48 علی جوینی ابراهیم
49 محمد چوپانی ماین بلاغ علی
50 رضا حاجی بابائی محمد
51 سیدرضا حسینی سید فتح اله
52 داود حلوائی عربعلی
53 محسن حلوائی عربعلی
54 محسن حلوائی عربعلی
55 محسن حلوائی عربعلی
56 زهرا خلج یداله
57 امیر دارستانی شعبانعلی
58 امیر دارستانی شعبانعلی
59 عباس دانش پور محمد
60 زهرا دانش پور محمد
61 حبیب اله دولتی ولی اله
62 مهدی دولتی حبیب اله
63 فرحناز دوهندو عیاسعلی
64 داود رجب بکی محمد
65 محمدرضا رحیمی یداله
66 عفت رسولی اخیجهانی علی
67 محمد رسولی زاده خان اقا
68 علی رسولی زاده خان آقا
69 محمود رشیدآزاد شعبان
70 علی رضائی نژاد عباسعلی
71 سیدمحسن رضوی سید حسن
72 خدیجه رمضانی قربان
73 شیرین روارکاریزی محمدعلی
74 خسرو پرویز روغنی عزیز
75 محمد زارع غلامرضا
76 رمضان زارع شهرسبی یداله
77 احمد زارعی بخشعلی
78 ابواقاسم زارعی اکبر
79 مرضیه زال علی
80 فاطمه زندی عباس
81 ناصر زندی کریمخانی اسمعیل
82 محمدحسن زندی کریمخانی عطااله
83 احمدعلی زندی کریمخانی رمضانعلی
84 شعبانعلی زندی کریمخانی محمدصادق
85 غلامرضا زندی کریمخانی عباس
86 مرتضی زندی کریمخانی حسن
87 رضا زندی کریمخانی حسن
88 محمد زندی کریمخانی علی
89 اکرم سلطان نژاد دوشانلو سلطانحسین
90 سید هادی سلیمانی موسی
91 محمد سلیمی حسن
92 ابوالقاسم سماویان محمد
93 بانو شاه میری اقا کوچک
94 هادی شاهمرادی ابراهیم
95 چینی شاهملکی قاسم
96 حسین شربیانی قربانعلی
97 محرم شرفخانی اشرف
98 حسن شفیع آبادی نوراله
99 مرتضی شکری یداله
100 مرتضی شکری یداله
101 محمد شکوهیان محمدتقی
102 اکرم شهریاری صفر
103 خدیجه شهریاری عباسعلی
104 عباسعلی شیدوش محمدعل
105 احمد شیری عزیزاله
106 ایران شیری عزیز اله
107 علیرضا صابری محمد
108 ناهید صادقی محمدرحیم
109 حلیمه صفت کارچایجان علی اکبر
110 نصر ا... صفری یداله
111 کبری صفری محمد
112 اکبر صفری محمد
113 منصوره طاهری حسین
114 صادق طاهری حیدر علی
115 داوود عابدی علی میرزا
116 نازاره عباسی شکرعلی
117 فاطمه عبدلی اعلا مصطفی قلی
118 امیر عرب باقری ابوالفضل
119 ابوالفضل عرب براقی حسن
120 امیر عرب میش مست منصور
121 حسن عرفانی نکو تقی
122 محبوبه عسکری قاسم
123 امیر عسگری نورعلی
124 جعفر علی زاده بنائم مصطفی
125 میثم علیخانی محمد داود
126 نورعلی علیقلی بشیر
127 حسین غریب عباسعلی
128 حسن غریب عباسعلی
129 عباس غضنفری محمد ابراهیم
130 مهرعلی فدائی بهرامعلی
131 حسین فرشباف ملکی حسن
132 مصطفی فرهمنداستجرودی سیدهادی
133 حمیدرضا فیضی داود
134 علی اکبر قنبری محمدعلی
135 اشرف قنبری عباس
136 داود قنبری چراغعلی
137 محمدحسین قنبری آقاجان
138 اکرم قنبری عباس
139 سید علیرضا قوام الدینی سیدحبیب
140 احمد قیاسی جعفر
141 داوود کریمی بندر آبادی محمدرضا
142 غلامرضا کشاورز میرزا محمدی مسیب
143 محمد کلکو جعفر آباد عزت اله
144 محمد کلیان علی اکبر
145 علیرضا کنی محمد
146 حسین کنی رحمن
147 حسین گلداری اسمعیل
148 حامد لرپری زنکنه حسن
149 مریم لشنی احمد
150 محسن لطفی ابراهیم
151 حسین لک محمد
152 نورخدا لک محمد
153 مریم مالوردی علی اکبر
154 محمد مالوردی علی اکبر
155 کرمعلی محبوبی نیه خدارحم
156 مصطفی محسنی نصرت اله
157 مصطفی محسنی نصرت اله
158 مصطفی محسنی نصرت اله
159 مصطفی محسنی نصرت اله
160 مصطفی محسنی نصرت اله
161 مصطفی محسنی نصرت اله
162 مصطفی محسنی نصرت اله
163 مصطفی محسنی نصرت اله
164 محمدهاشم محسنی عباس
165 غلامرضا محمد تقی اسداله
166 نسرین محمدی حسین
167 مهدی مرتضوی سلیمان
168 ابوالفضل مزینانی محمد
169 محمود مصیبی محرم
170 صحر منصوری هانیس محمدعلی
171 روح اله موسوی فیروز
172 فاطمه بیکم موسی کاظمی سید حسین
173 سید رضا موسی کاظمی سید مصطفی
174 سید حسین موسی کاظمی محمدی سید حسن
175 اعظم مومنی شکر
176 علی مهدی پور حاتم
177 ابوالفضل نجار محمود
178 ابوالفضل نجار محمود
179 علی نورمحمدی امیدعلی
180 اعظم نوری محمد
181 مرتضی نوری افضل بیرامعلی
182 علی اصغر نوری افضل بیرامعلی
183 بیرامعلی نوری افضل صفر علی
184 میرداوود نیک سیرت سیدحسن
185 روح اله وثیقی محمد محمد
186 مجتبی وحیدنیا عبدالکریم
187 محمود هلالی حسن
188 مجید یارمحمدی اسمعیل