دیدار ریاست و آموزش و پرورش منطقه فشافویه و همراهان با ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر حسن آباد

در این دیدار که روز چهار شنبه مورخ 1399/12/6 با حضور جناب آقای حیدری ریاست محترم آموزش و پرورش منطقه فشافویه به همراه سرکار خانم چوگانی و سرکار خانم فتحی در محل ساختمان شورا با اعضای شورای اسلامی شهر حسن آباد صورت پذیرفت ، از تعاملات و همکاری اعضای محترم شورا در سال 1399 تقدیر و تشکر بعمل آمد و ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی اعضای شورا توسط آقای حیدری ، ایشان خواستار ادامه این همکاری ها با مجموعه آموزش و پرورش در سال آینده توسط شورای اسلامی شهر حسن آباد گردیدند .