بازید اعضای شورای اسلامی شهر از ریاست اداره آموزش و پرورش منطقه فشافویه به مناسبت هفته بزرگداشت روز معلم

اعضای محترم شورای اسلامی شهر حسن آباد به مناسبت بزرگداشت هفته معلم در دفتر ریاست محترم اداره آموزش و پرورش منطقه فشافویه حضور یافته و هفته معلم را به ایشان و تمامی همکاران فرهنگی تبریک گفته و آرزوی رفع تمامی مشکلات و توفیق روزافزون قشر زحمتکش معلم را از درگاه ایزد منان مسئلت نمودند .