در آستانه سال جدید و به منظور ارائه خدمات بهتر به شهروندان گرامی ، صورت پذیرفت : 

 

در راستای ارائه خدمات بهتر به شهروندان گرامی و طی هماهنگی های بعمل آمده مقرر شد تعدادی دستگاه ATM  در توسط بانک گردشگری در سطح حسن آباد نصب گردد  که امور مربوطه توسط بانک فوق در حال انجام میباشد .

لازم به ذکر است که مناطق مورد نظر عبارتند از :

خیابان مالک اشتر ، ساختمان آتش نشانی ( کنارگرد) ، مسکن مهر البرز ، ساختمان تامین اجتماعی ، اداره آموزش و پرورش ، محله بهشت ( بیمارستان تامین اجتماعی) ، پارک جانبازان ، ورودی شهرک صنعتی شمس آباد ،