روز دوشنبه مورخ 1399/8/26 جلسه آشنائی و نشست صمیمانه ریئس محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان ری با اعضای شورا صورت پذیرفت .

طی جلسه مذکور موارد و مشکلات ورزش جوانان شهر حسن آباد و بخش فشافویه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد در مرحله نخست اداره ورزش و جوانان نسبت به تسریع تکمیل سالن ورزشی محله احمدیه اقدامات لازم را بعمل آورند و چنانچه امکان این مهم فراهم نباشد ، این شورا و شهرداری حسن آباد آمادگی دارند تا در صورت استرداد ملک مذکور ، نسبت به تکمیل و بهره بردرای از آن به منظور استفاده اهالی محله احمدیه ، اقدامات لازم را بعمل آورند .
لازم به ذکر است چندی قبل مکاتبات مربوطه به منظور استرداد ملک فوق توسط این شورا و شهرداری حسن آباد نیز بعمل آمده بود.

لازم به ذکر است با عنایت به نیاز محله احمدیه به فضای ورزشی ، در سنوات گذشته زمین مورد بحث توسط شهرداری بصورت رایگان در اختیار اداره ورزش شهرستان ری قرار گرفت تا نسبت به تکمیل و بهره برداری از سالن مذکور اقدامات لازم توسط آن اداره بعمل آید که متاسفانه تاکنون این مورد محقق نگردیده است .