قابل توجه متقاضیان محترم اجاره بستر رودخانه کرج

با عنایت به نامه سرپرست محترم معاونت برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه شهرستان ری ، امور منابع آب شهرستان ری در نظر دارد نسبت به اجاره بستر مازاد رودخانه کرج در حدود 5 هکتار در شهر حسن آباد اقدام نماید .

متقاضیان میتوانند جهت امور مربوطه به اداره مذکور واقع در شهرری ، ابتدای خیابان قم ، خیابان شهید بغدادی ، نبش کوچه آزادگان پلاک یک مراجه کنند .