یکصد و نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر حسن آباد روز شنبه مورخ 1399/6/15 در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید نامه های رسیده بررسی ، مصوباتی به شرح ذیل از تصویب اعضای محترم شورا گذشت :

شهردارمحترم طی نامه شماره 10536/10/99 اعلام نموده اند در نظر است در راستای مساعدتهای سنواتی و حمایت از برنامه های فرهنگی مذهبی مساجد شهر ، نسبت به پرداخت مبلغ 100/000/000 ريال در وجه هر یک از مساجد (جمعا هشت مسجد و مبلغ هشتصد میلیون ریال) از محل ردیف 120290 بودجه سالجاری بابت کمک به برگزاری مراسمات فرهنگی مذهبی و همچنین تامین اقلام بهداشتی از جمله ماسک ، مواد ضد عفونی کننده و ... اقدام گردد و خواستار مجوز مربوطه جهت اجرا شده اند که پس از تبادل نظر درخواست فوق به تصویب شورا رسید .

شهردارمحترم طی نامه شماره 10521/20/99 اعلام نموده اند قرارداد طراحی و خرید پکیج تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی (پس از اخذ مجوز شورا و طی مراحل قانونی) منعقد گردید و براساس قرارداد مذکور تهیه و اجرای پی سطحی گسترده جهت نصب پکیج تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی ، بعهده شهرداری میباشد . لذا در نظر است نسبت به اجرای پروژه مذکور از طریق استعلام بهاء و براساس نقشه طراحی شده و برآورد انجام شده تا سقف مبلغ 3/600/000/000 ريال با در نظر گرفتن قیمت عادله روز از محل ردیف 2070102 بودجه مصوب و ضمن پایدار نمودن در متمم بودجه سالجاری اقدام گردد و خواستار مجوز مربوطه جهت اجرا شده اند که پس از تبادل نظر درخواست فوق حسب ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب شورا رسید.

شهردارمحترم طی نامه شماره 10460/10/99 علام نموده اند پروژه مشارکتی شهرداری واقع در جنب درمانگاه بهنود سالیان متمادی است که با وجود صرف هزینه های زیاد بلااستفاده باقی مانده و عدم برنامه ریزی جهت بهره برداری از آن موجبات فرسایش ساختمان و املاک تجاری آنرا فراهم کرده ، دو مرحله نیز املاک جهت اجاره به مزایده گذاشته شد که هیچ شرکت کننده ای نداشت . از طرف دیگر واحد انضباط اجتماعی شهرداری شروع به فعالیت نمود ، دوره گردها و دستفروشان از سطح شهر جمع آوری و ساماندهی گردید . لذا از آنجا که دستفروشان از قشر ضعیف جامعه بوده و با توجه به شرایط بد اقتصادی ناشی از ویروس کرونا ، فشار مالی مضاعفی به این عزیزان وارد شده است . لذا در این راستا در نظر است به منظور دستگیری و مساعدت به مشارالیهم و همچنین ایجاد رونق در پاساژ نسبت به واگذاری رایگان حق انتفاع و بهره بردای از املاک تجاری طبقه همکف در قبال اخذ ضمانتنامه مربوط به پرداخت هزینه های آب ، برق و گاز به دستفروشان و متقاضیان اقدام گردد و خواستار مجوز مربوطه جهت اجرا شده اند که پس از تبادل نظر درخواست فوق حسب ضوابط و مقررات مربوطه و ضمن رعایت شروط ذیل به تصویب شورا رسید :

مغازه های مورد نظر حداکثر برای مدت شش ماه بصورت رایگان در اختیار افراد واجد شرایط قرار گیرد و پس از این مدت تصمیمات لازم توسط این شورا اتخاذ خواهد گشت .

از تعداد 18 مغازه موجود در طبقه همکف پاساژ ؛ تعداد 10 باب در اختیار دستفروشان و دوره گردهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا بهزیستی و یا موسسات خیریه قرار گرفته و 8 باب مغازه باقیمانده نیز به آندسته از مغازه دارانی که از شیوع ویروس کرونا متضرر شده اند (با نظر واحد اصناف شهرداری ) تحویل گردد.

 شهردارمحترم طی نامه شماره 10789/10/99 اعلام نموده اند با عنایت به مشکلات پیش آمده در خصوص تامین آسفالت مورد نیاز پروژه ترمیم نوار حفاری از جمله ابطال قرارداد شرکت شایگان خانه ایرانیان (که بدلیل افزایش قیمت ها خواستار اعمال ماده 48 شده اند) در نظر است باستناد ماده 19 آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به خرید آسفالت توپکا تا سقف مبلغ 5/000/000/000 ريال از شهرداری اسلامشهر ضمن پرداخت از محل ردیف 4020402 اقدام گردد و خواستار مجوز مربوطه جهت اجرا شده اند که پس از تبادل نظر درخواست فوق حسب ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب شورا رسید .

شهردارمحترم طی نامه شماره 10973/10/99 اعلام نموده اند در راستای تجلیل از زحمات پزشکان و پرستاران شاغل در درمانگاه تامین اجتماعی و مرکز بهداشت شهر بویژه در ایام شیوع بیماری کرونا ، در نظر نسبت به خرید کارت هدیه برای مشارالیهم جمعا 30 فقره و تا سقف مبلغ 60/000/000 ريال از محل ردیف 150208 بودجه شهرداری اقدام گردد و خواستار مجوز مربوطه جهت اجرا شده اند که پس از تبادل نظر درخواست فوق حسب ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب شورا رسید .