یکصدو هشتاد و هشتمین جلسه شورای اسلامی روز چهارشنبه مورخ 1399/3/21 در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید  ، نامه های رسیده بررسی ، مصوباتی به شرح ذیل ا ز تصویب اعضای محترم شورا گذشت :

شهردارمحترم طی نامه شماره 2292/10/99 اعلام نموده اند در سنوات قبل خدمات شهری شهرداری توسط بخش خصوصی و با استفاده از نیروهای اتباع اداره میشد که با توجه به عدم رضایت از نحوه کار و همچنن نیاز به نیروهای بیشتر از جمله در واحد آتش نشانی ، اداری خدمات شهری ، نگهبانی پارکها و ... در مورخ 1/4/1398 پس از طی مراحل قانونی و صدور مجوز شورا ، نسبت به عقد قرارداد با شرکت تامین کننده نیرو (پیمانکار منتخب از طریق مناقصه عمومی) اقدام گردید و امورات مربوطه انجام شد 0 در حال حاضر نیز با توجه به مجوز سال گذشته مربوط به اداره خدمات شهری شهرداری ، تنظیف ، رفت و روب و تامین نیروی انسانی جهت خدمات شهری و اماکن عمومی ، شهرداری اعلام نموده اند ، قرارداد پیمانکار تامین کننده نیرو (پیمانکارفعلی) در مورخ 31/3/1399 ( با تعداد 115 نفر نیرو) پایان می یابد 0 لذا مطابق بودجه مصوب سالجاری و به منظور ارائه خدمات به شهروندان و از طرفی با توجه به توسعه معابر شهری ،‌پارکها ، اماکن فرهنگی و با احتساب نیروهای نگهبان اماکن جدید شهرداری نیاز به تعداد 140 نفر نیرو به صورت شرکتی (شامل نیروهای خدمات شهری ، رفت و روب ،‌ ماشین زباله ، اداری خدمات شهری ،‌آتش نشانی ، کارگر خدمات موتوری ، واحد فرهنگی و ...) ‌از طریق شرکت تامین نیروی انسانی (بصورت حجمی) با قیمت پایه حقوق و دستمزد سال 1399 (حسب مورد اضافه کار ، تعطیلات و رفاهیات ) دارد . لذا در نظر است نسبت به انعقاد قرارداد با شرکتهای تامین کننده نیرو از طریق مناقصه عمومی ضمن پرداخت از محل ردیف 120207 بودجه سالجاری اقدام گردد وخواستار مجوز مربوطه جهت شده اند ، که پس از تبادل نظر درخواست فوق حسب ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب شورا رسید.

شهردار محترم طی نامه شماره 3294/10/99 تصویر درخواست حوزه قضایی بخش فشافویه مبنی بر مساعدت مالی به منظور تامین بخشی از هزینه های تعمیرات و سوخت ماشین آلات اداری دادگاه را ارسال و اعلام نموده اند در نظر است نسبت به پرداخت مساعدت از محل ردیف 150208 بودجه سالجاری در وجه حوزه قضائی بخش فشافویه اقدام گردد و خواستار مجوز پرداخت شده اند که پس از تبادل نظر درخواست فوق حسب ضوابط و مقررات مربوط به تصویب شورا رسید.

شهردار محترم طی نامه شماره 3360/10/99 اعلام نموده اند از آنجا که عدم نظارت کافی بر پروژه های عمرانی شهرداری ، باعث کاهش کیفیت امور خواهد شد لذا بایستی نسبت به نظارت بیشتر در کارها اقدامات لازم صورت پذیرد و باعنایت به تعداد کم نیروهای شهرداری ، عملا نظارت کامل بر تمامی پروژه ها توسط پرسنل امکان پذیر نخواهد بود 0 بر این اساس در نظر است در هنگام عقد تمامی قراردادهای پروژه های عمرانی سال 99 شهرداری ، میزان 1% بعنوان حق النظاره قراردادها در قرارداد لحاظ و از محل دریافتی پیمانکاران کسر و مبلغ مذکور پس از کسر هر صورت وضعیت به حساب شهرداری واریز و متعاقبا مبالغ اخذ شده به منظور استفاده از خدمات مهندسین مشاور واجد شرایط و صلاحیت جهت نظارت بر کلیه فعالیت‌های عمرانی هزینه گردد.

در این راستا شهرداری نیز نسبت به گماردن ناظر مقیم در هر پروژه و رسیدگی به صورت وضعیت ها در چهارچوب شرایط عمومی پیمان در حوزه‌های عمرانی ، تاسیسات برقی و مکانیکی ، متره ، فضای سبز تا سقف مبلغ 000/000/000/3 ريال از طریق مهندسین مشاور واجد صلاحیت اقدام خواهد نمود و انتخاب مشاور نیز از طریق استعلام بهاء ضمن پرداخت از محل ردیف 2010104 تملک دارائیها و پایدار نمودن در متمم بودجه سالجاری صورت خواهد پذیرفت 0 لذا شهرداری خواستار مجوز مربوطه جهت اجرا شده‌اند که پس از تبادل نظر و با عنایت به عدم پیش بینی موضوع در بودجه سالجاری ، درخواست فوق حسب ضوابط و مقررات مربوط و ضمن پایدار نمودن در متمم بودجه سالجاری به تصویب شورا رسید.

لازم به ذکر است که موضوع به هیئت محترم تطبیق فرمانداری ارسال و هیئت مذکور خواستار ارائه توضیحات شده اند که به استحضار میرساند: در جهت تامین نظر هیئت تطبیق در راستای صرفه و صلاح شهرداری و نظارت بیشتر بر پروژه های عمرانی ، کسر مبلغ فوق از حساب پیمانکار طرف قرارداد و براساس مفاد قرارداد به تصویب شورا رسید .

شهردار محترم طی نامه شماره 4316/10/99 تصویر درخواست واحد خدمات شهری شهرداری را ارسال و خواستار مجوز ابلاغ 25% قرارداد فیمابین شهرداری و شرکت نسیم نشاط آوران صبح فردا (پیمانکار طرف قرارداد فعلی تامین نیروی خدمات شهری) شده اند تا در فرصت موجود ، تشریفات قانونی و اداری مربوط به انتخاب پیمانکار جدید (موضوع بند ششم صوتجلسه شماره 186 مورخ 7/3/1399) سپری گردد که پس از تبادل نظر تا سقف دوماه تمدید قرارداد شرکت نسیم نشاط آوران صبح فردا (پیمانکار شاغل) از 1/4/1399 لغایت 31/5/1399 ، حسب ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب شورا رسید .

شهردار محترم طی نامه شماره 4315/10/99  تصویر درخواست افزایش مبلغ قرارداد اجاره یکساله تاکسی در اختیار شهرداری از تاریخ 1/2/1399 لغایت 31/1/1400 را ارسال و خواستار مجوز مربوطه ضمن پرداخت از محل ردیف 121404 بودجه سالجاری شده اند که پس از تبادل نظر درخواست فوق به تصویب شورا رسید .

شهردار محترم طی نامه شماره 2475/9/99 اعلام نموده اند با عنایت به حجم بالای کارهای اجرایی به واحد حقوقی و انباشت پرونده های بلاتکلیف قضایی و در راستای جایگزینی مشاور حقوقی شهرداری در نظر است نسبت به عقد قرارداد مشاوره حقوقی به صورت دو روز کار در هفته و پرداخت حقوق به مدت یکسال از محل 120201 اقدام گردد و خواستار مجوز مربوطه جهت اجرا شده‌اند که پس از تبادل نظر عقد قرارداد بصورت آزمایشی و برای مدت سه ماه به تصویب شورا رسید .