یکصدو هشتاد و ششمین جلسه شورای اسلامی روز شنبه مورخ 1399/3/7 در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید   و تبریک عید سعید فطر ، نامه های رسیده بررسی ، مصوباتی به شرح ذیل ا ز تصویب اعضای محترم شورا گذشت :

شهردار محترم طی نامه شماره 3396/3/99 اعلام نموده اند نظر به بیماری و بستری شدن ذیحساب و مسئول مالی فعلی شهرداری و تقاضای مشارالیه برای معرفی جایگزین و با توجه به نظریه اداره کل حراست استانداری تهران ، در نظراست حسابدار فعلی باستناد ماده ۷۹ قانون شهرداری‌ها به‌عنوان ذیحساب مالی معرفی گردند و خواستار بررسی و صدور مجوز مربوطه به منظور رتق و فتق امورات مالی و امضای چکهای ذیحسابی شده اند که پس از تبادل نظر درخواست فوق حسب ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب شورا رسید.

شهردار محترم طی نامه شماره 3360/10/99 اعلام نموده اند در نظر است از محل اجرای کلیه پروژه های عمرانی سال 99 شهرداری میزان 1% بعنوان حق النظاره قراردادها لحاظ و مبلغ مذکور پس از کسر هر صورت وضعیت به حساب شهرداری واریز گردد . مبالغ اخذ شده نیز به منظور استفاده از خدمات مهندسین مشاور واجد شرایط و صلاحیت جهت نظارت بر کلیه فعالیت‌های عمرانی هزینه گردد . در این راستا شهرداری نیز نسبت به گماردن ناظر مقیم در هر پروژه و رسیدگی به صورت وضعیت ها در چهارچوب شرایط عمومی پیمان در حوزه‌های عمرانی ، تاسیسات برقی و مکانیکی ، متره ، فضای سبز تا سقف مبلغ 3/000/000/000 ريال از طریق مهندسین مشاور واجد صلاحیت از طریق استعلام بهاء ضمن پرداخت از محل ردیف 2010102 تملک دارائیها اقدام نماید و خواستار مجوز مربوطه جهت اجرا شده‌اند که پس از تبادل نظر درخواست فوق حسب ضوابط و مقررات مربوط به تصویب شورا رسید .

شهردار محترم طی نامه شماره 3139/10/99 تصویر درخواست یکی از ارگانهای شهر حسن آباد مبنی بر نیاز به مساعدت را ارسال و اعلام نمودند در نظر است مبلغی از محل ردیف 150208 بودجه سال جاری جهت امر فوق اختصاص و پرداخت گردد و خواستار مجوز مربوطه جهت اجرا شده‌اند که پس از تبادل نظر درخواست فوق حسب ضوابط و مقررات مربوط به تصویب شورا رسید .

شهردار محترم طی نامه شماره 3294/10/99 تصویر درخواست یکی از ارگانهای شهر حسن آباد مبنی بر نیاز به مساعدت را ارسال و اعلام نمودند در نظر است مبلغی از محل ردیف 150208 بودجه سال جاری جهت امر فوق اختصاص و پرداخت گردد و خواستار مجوز مربوطه جهت اجرا شده‌اند که پس از تبادل نظر درخواست فوق حسب ضوابط و مقررات مربوط به تصویب شورا رسید.

شهردارمحترم طی نامه شماره 2887/3/99 اعلام نموده اند برخی از مودیان به شهرداری بدهکار بوده و بعضا چکهای تحویل شده به شهرداری توسط مشارالیها نیز برگشت خورده است . شهرداری پس از پیگیری از طرق مختلف ، مودیان را مجاب به پرداخت بدهی میکند و با توجه به قانون جدید چک ، بایستی چکهای برگشتی با چک جدید جایگزین شود و که در این رابطه خواستار مجوز مربوطه جهت جایگزینی چکهای برگشتی با چک جدید شده اند که پس از بررسی و تبادل نظر و استفاده از نظرات مشاوران محترم حقوقی شورا ، موارد ذیل در رابطه با مودیانی که دارای چک برگشتی بوده و بدهی آنان حداکثر تا پایان اردیبهشت میباشد ، به تصویب شورا رسید :

الف : مودیان میتوانند کل بدهی خود را بصورت نقدی حداکثر تا پایان تیر ماه پرداخت نمایند که در این حالت مشمول جریمه تاخیر تادیه نخواهند بود .

ب : مابقی مودیان نیز ضمن پرداخت سود برابر دستورالعمل بانک مرکزی و حداکثر تا پایان آبانماه فرصت دارند نسبت به تسویه حساب بدهی خود اقدام نمایند.

تبصره یک : در هر دو حالت فوق ، چکهای برگشتی افراد تا تسویه حساب کامل بعنوان ضمانت نزد شهرداری باقی خواهد ماند .

تبصره دو : چنانچه مودیان شهرداری تا پایان مهلت 6 ماهه بدهی خود را پرداخت ننمایند ، موضوع از طریق شرکتهای حقوقی واجد شرایط ، پیگیری و نسبت به اخذ کل بدهی به همراه جریمه تاخیر تادیه (طبق قانون) اقدام لازم صورت پذیرد .

تبصره سه : بدهی های مربوط به فروش اموال و املاک و مزایده مشمول این دستورالعمل نخواهد بود .

شهردارمحترم طی نامه شماره 2292/10/99 و پیرو مجوز همه ساله مربوط به اداره خدمات شهری شهرداری ، تنظیف ، رفت و روب و تامین نیروی انسانی جهت خدمات شهری و اماکن عمومی شهرداری اعلام نموده اند ، قرارداد پیمانکار فعلی در پایان خرداد ماه ( با تعداد 115 نفر نیرو) پایان می یابد . لذا مطابق بودجه مصوب سالجاری و به منظور ارائه خدمات به شهروندان و از طرفی با توجه به توسعه معابر شهری ،‌پارکها ، اماکن فرهنگی و با احتساب نیروهای نگهبان اماکن جدید شهرداری نیاز به تعداد 140 نفر نیرو به صورت شرکتی (شامل نیروهای خدمات شهری ، رفت و روب ،‌ ماشین زباله ، اداری خدمات شهری ،‌آتش نشانی ، کارگر خدمات موتوری ، واحد فرهنگی و ...) ‌از طریق شرکت تامین نیروی انسانی (بصورت حجمی) با قیمت پایه حقوق و دستمزد سال 1399  (حسب مورد اضافه کار ، تعطیلات و رفاهیات ) دارد . لذا در نظر است نسبت به انعقاد قرارداد با شرکتهای تامین کننده نیرو از طریق مناقصه عمومی ضمن پرداخت از محل ردیف 120207 بودجه سالجاری اقدام گردد و خواستار مجوز مربوطه جهت شده اند ، که پس از تبادل نظر درخواست فوق حسب ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب شورا رسید .