یکصدو هشتاد وپنجمین جلسه شورای اسلامی روز شنبه مورخ 1399/2/27 در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید   و آرزوی قبولی طاعات تمامی شیعیان جهان در لیالی شریف قدر و همچنین عرض تسلیت به مناسبت شهادت مولی الموحدین حضرت علی ابن ابی طالب (علیه السلام) ، نامه های رسیده بررسی مصوباتی به شرح ذیل ا ز تصویب اعضای محترم شورا گذشت   :

شهردارمحترم طی نامه شماره 2856/1/99 اعلام نموده اند با عنایت به تجارب و بررسی و شناخت یکی از وکلای با سابقه و پایه یک دادگستری و تجربه در محاکم قضایی در سطح کشور و استان ، در نظر است جهت برخی از پرونده های مهم و در جریان شهرداری (در محاکم قضائی) از خدمات نامبرده به صورت یک روز در هفته استفاده گردد و خواستار مجوز مربوطه جهت اجرا شده اند که پس از تبادل نظر درخواست فوق حسب ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب شورا رسید .

شهردار محترم طی نامه شماره 2470/17/99 یک برگ توافقنامه فیمابین شهرداری و احدی از شهروندان در خصوص تغییر کاربری 150 متر مربع از مسکونی به تجاری در قطعه زمین به مساحت حدود 600 متر مربع واقع در بلوار امام علی (علیه السلام) جنب تعاونی روستایی پلاک ثبتی 5625/13 را ارسال و خواستار مجوز مربوطه جهت طرح موضوع در کمیسیون ماده 5 استان شده اند که پس از تبادل نظر ، طرح موضوع در کمیسیون ماده 5 استان به تصویب شورا رسید .

شهردار محترم طی نامه شماره 23910/10/98 اعلام نموده اند به منظور احداث ایستگاه دوم آتش نشانی شهرداری (آشیانه) مبلغ 3/5 یلیارد ریال توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به حساب شهرداری واریز و موضوع احداث آشیانه به شورا ارسال و طی بند دوم صورتجلسه شماره 172 مورخ 1398/11/24 قرار گرفت و شورا خواستار اعلام محل اجرا و نقشه های اجرایی و نوع سازه به منظور بررسی در صحن شورا شدند . در حال حاضر شهرداری مکان پیشنهادی مورد نظر به منظور احداث ساختمان شماره 2 آتش نشانی (آشیانه) ، خیابان بهمن و بخشی از پایانه خریداری شده را اعلام ، نقشه های مربوطه را جهت بررسی ارسال و خواستار مجوز مربوطه جهت اجرا شده اند که پس از تبادل نظر و باعنایت به تصویب موضوع احداث ساختمان شماره 2 آتش نشانی (آشیانه) طی بند دوم صورتجلسه شماره 172 مورخ 1398/11/23  مکان پیشنهادی جهت احداث آشیانه آتش نشانی ، به تصویب شورا رسید .

شهردارمحترم طی نامه شماره 2457/10/99 و با عنایت به نامه مدیرکل محترم دفتر امورشهری و شوراهای استانداری تهران مبنی بر امهال یا بخشودگی مکانهای مورد اجاره شهرداری خواستار مجوز بخشودگی اماکن شهرداری بدین شرح شده اند:

اجاره غرفه میوه و تره بار با اجاره ماهیانه 7/000/000  ریال و بدهی سه ماهه طرف قرارداد به شهرداری ؛

مبلغ مورد نظر جهت بخشودگی 11/000/000 ريال

اجاره جمع آوری ضایعات سطح شهر با اجاره ماهیانه 917/000/000 ریال و بدهی یک ماهه طرف قرارداد به شهرداری؛

مبلغ مورد نظر جهت بخشودگی 500/000/000  ريال

لذا پس از تبادل نظر بخشودگی یک ماهه اجاره غرفه میوه و تره بار به مبلغ 7/000/000 ريال و بخشودگی جمع آوری ضایعات سطح شهر به مبلغ 500/000/000 ريال به تصویب شورا رسید .

شهردار محترم طی نامه شماره 2452/10/99 اعلام نموده اند مجوز تعدادی از پروژه های عمرانی‌، خدماتی ، ورزشی و ... شهرداری در پایان سال 98 صادر ، لکن بعلت مشکلات کرونا و تعطیلی مراکز ارائه اقلام و اجناس و محدودیت واحدهای صنفی ، اقدامات اجرائی و انعقاد قرارداد و ... در سال جدید انجام و تعدادی نیز در حال انجام میباشد . از طرف دیگر پیش بینی بودجه سال 1399 براساس دستورالعمل بودجه جدید در اواخر دیماه و پس از سیر مراحل قانونی به تصویب این شورا رسید که در آن مبلغ 45/000/000/000ريال بابت دیون پروژه های عمرانی در ردیف 2010202 بودجه سال 99 در بخش عمرانی پیش بینی و مصوب و تامین اعتبار گردید.

لذا با توجه به اینکه جمع کل باقیمانده هزینه های عمرانی انجام شده و در حال انجام که از سال 98 به سال 99 انتقال پیدا نمود برابر با 60/528/091/581 ریال میباشد و در بودجه سال 99 مبلغ 45/000/000/000 ريال تامین اعتبار گردیده ، شهرداری در نظر دارد نسبت به پرداخت مابه التفاوت مبالغ فوق که مبلغ 15/528/091/581 ریال میباشد از موجودی سالجاری پرداخت و هزینه قطعی آن را در ردیف 2010202 عمرانی متمم بودجه سالجاری پایدار نماید و خواستار مجوز مربوطه جهت اجرا شده اند که پس از تبادل نظر درخواست فوق حسب ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب شورا رسید.