دیدار ریاست محترم کمیته امداد شهر حسن آباد از دفتر شورا 

جناب آقای آرونی ریاست محترم کمیته امداد به همراه احدی از پرسنل آن اداره به مناسبت هفته شوراها از دفتر شورای اسلامی شهر حسن آباد بازدید و از همکاری اعضای محترم شورا با آن نهاد به منظور کمک به نیازمندان تشکر و قدردانی نمودند .

ریاست محترم شورا نیز ضمن تاکید بر حمایت از نیازمندان از همکاری در حدود مقررات توسط شورا خبر دادند