درخواست رئیس شورا از شهروندان در پی درج درج برخی شایعات در شبکه های اجتماعی

با عنایت به اینکه ممکن است برخی شایعات در شبکه های اجتماعی در خصوص اخبار شورا و شهرداری حسن آباد درج گردد ، علیرضا زندی کریمخانی رئیس شورای اسلامی شهر حسن آباد از همشهریان عزیز و اصحاب محترم رسانه ، درخواست نمودند تا اخبار صحیح و موثق را از سایت شورای اسلامی شهر حسن آباد پیگیری نمایند .