یکصد ونودمین جلسه شورای اسلامی شهر حسن آباد روز شنبه مورخ 1399/4/14 در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید   و تبریک فرارسیدن میلاد با سعادت ثامن  الحجج حضرت علی ابن موسی الرضا (علیه السلام) ، همچنین  گرامیداشت روز شهرداریها و دهیاریها ، نامه های رسیده بررسی ، مصوباتی به شرح ذیل ا ز تصویب اعضای محترم شورا گذشت   : 

باعنایت به تصویب عدم سکونت شهردار در این شهر ، به منظور جلوگیری از ایجاد وقفه در امورات شهرداری ، موضوع انتخاب سرپرست از بین پرسنل شهرداری (باستناد تبصره ذیل ماده 83 وظایف شوراهای اسلامی شهر)، مورد تبادل نظر قرار گرفت و توانایی کارمندان شهرداری بررسی گردید و مقرر شد در جلسه آتی ، تصمیمات لازم اتخاذ گردد .

شهردارمحترم طی نامه شماره 6199/17/99  صورتجلسه رسیدگی به درخواست مالکین ملکی به متراژ 3000  متر مربع با کاربری مسکونی واقع در خیابان مصلی مبنی بر صدور مجوز دیوار کشی ملک مذکور را ارسال و باعنایت به عدم وجود سند مالکیت جهت تفکیک ملک ، خواستار مجوز مربوطه جهت صدور پروانه دیوار کشی شده اند تا پس از اخذ سند مالکیت توسط مالک ، اقدامات لازم توسط مشارالیها در رابطه به تفکیک ملک و واگذاری سهم شهرداری حاصل از تفکیک را بعمل آورند که پس از تبادل نظر درخواست مذکور ، حسب ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب شورا رسید .

شهردارمحترم طی نامه شماره 5317/10/99  اعلام نموده اند در اجرای حسابرسی ، بررسی ، ساماندهی و تکمیل مستندات قانونی کلیه پرونده های پروژه های عمرانی ، اجرایی و خدماتی طرف قرارداد با بخش خصوصی  و انجام داوری در حل و فصل چند فقره قرارداد مورد اختلاف با پیمانکار در نظر است از یکی از کارشناسان بصیر و مطلع در امور مالی و معاملاتی شهرداری برای مدت سه ماه بصورت مشاور در محل شهرداری دعوت به همکاری شود و در این راستا حق الزحمه ای برابر با 70/000/000 ريال (جمعا سه ماه) از محل ردیف 120290 بودجه مصوب سالجاری پرداخت گردد و خواستار مجوز مربوطه جهت اجرا شده اند که پس از تبادل نظر ، درخواست فوق به تصویب شورا رسید .

شهردار محترم طی نامه شماره 4619/17/99 یکبرگ صورتجلسه فیمابین شهرداری و  احدی از مالکین مبنی بر دیوار کشی قطعه زمینی به مساحت 1200 متر مربع واقع در بخشی از پلاک ثبتی 33 اصلی (فرعی 47 الی 55) با کاربری ذخیره شهری به همراه قیمت کارشناسی رسمی سهم شهرداری (43/75 درصد) را ارسال و اعلام نموده اند مشارالیه خواستار خرید سهم شهرداری از تفکیک ملک مذکور به قیمت کارشناسی رسمی و همچنین انجام دیوار کشی شده اند که پس از تبادل نظر اجرای صورتجلسه مشروط بر پرداخت بهای نقدی سهم شهرداری (حاصل از تفکیک) براساس نظریه کارشناس رسمی ، همچنین پرداخت عوارض صدور پروانه دیوار کشی ( براساس تعرفه عوراض مصوب سالجاری) حسب ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب شورا رسید.