یکصد و هشتاد و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر حسن آباد در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید   و تبریک فرارسیدن دهه کرامت و گرامیداشت سالروز شهادت شهید بهشتی  و هفته قوه قضائیه ، نامه های رسیده بررسی ، مصوباتی به شرح ذیل ا ز تصویب اعضای محترم شورا گذشت   :

شهردار محترم طی نامه شماره 3965/1/99  و پیرو درخواست شماره 14801/17/97 و مجوز شماره مجوز شماره 763/104 مورخ 2/10/1397 این شورا مبنی بر تملک قطعه زمینی به مساحت 5356 متر مربع توسط شهرداری به منظور احداث خانه فرهنگ و واگذاری معوض از املاک شهرداری با قیمت کارشناسی زمین طرفین ، قیمت هیئت کارشناسی سه نفره را جهت بررسی و تصویب ارسال نموده اند که پس از تبادل نظر و بازگشت به نامه شماره 3965/1/99 ، نظر به اینکه براساس لایحه تقدیمی به شماره 14801/17/97 مورخ 12/9/1397 راس ماده واحده نحوه تقویم املاک و ابنیه مورد نیاز شهرداریها (مصوب 28/8/1370) درخواست تملک بخشی از املاک ثبتی شماره 13 اصلی واقع در خیابان مصلی ، خیابان شهید صابری به متراژ 5356 متر مربع با توافق طرفین نسبت به عقد تفاهم نامه اقدام کردید و بهای آن از قطعات زمین مسکونی جنب مسکن مهر به متراژ 2084 متر مربع و زمین مسکونی پشت دادگاه به متراژ 934 مترمربع (جمعا به مساحت کل 3018 متر مربع) بعنوان معوض بابت بهای ملک واقع در مسیر توافقنامه امضاء کردید و توضیحا اینکه بهای دو عوض (عوض و معوض) توسط کارشناس رسمی دادگستری تقویم و ارزیابی گردیده و این شورا باستناد بند سوم صورتجلسه شماره 88  مورخ 17/9/97 پیشنهاد شهرداری را ضمن رعایت آئین نامه مالی و معاملات شهرداری رعایت کلیه موازین قانونی تصویب نموده است ، بنابراین دلیل موجهی برای ارزیابی موضوع بعد از گذشت حدود 18 ماه از صدور مجوز شورا و انعقاد توافقنامه توسط هیئت کارشناسی وجود ندارد .لذا براساس مصوبه قبل (مجوز شماره 763/104 مورخ 2/10/1397) اقدام گردد . بدیهی است طبق تبصره یک ماده واحده نحوه تقویم املاک و ابنیه مورد نیاز شهرداریها ، در صورت عدم توافق بین‌شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی توسط هیئت سه نفره به قیمت روز تقویم و پرداخت شود. درپایان و به منظور رفع هرگونه شبه ، چنانچه شهرداری صلاح بداند ، میتواند براساس ، نظریه هیئت کارشناسی سه نفره اقدام نماید .

از آنجا که باستناد بند 7 صورتجلسه شماره 182 مورخ 30/1/1399 مصوب شد که جلسات رسمی شورا طی روزهای شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت 9 صبح تشکیل گردد ، لذا با عنایت به بند دوم صورتجلسه شماره 187 مورخ 19/3/1399 مبنی بر تائید عدم سکونت شهردار حسن آباد در این شهر ، مقرر شد موضوع در جلسه بعد (روز دوشنبه مورخ 9/4/1399 ) مطرح و تصمیم لازم اتخاذ گردد .

با عنایت به اینه طرح اصلاح و سنگفرش خیابان شیخ کلینی ، دارای طرح و بودجه مصوب میباشد ، مقرر گردید نسبت به اجرای موضوع ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها ، اقدام گردد و در راستای اطلاع رسانی به کسبه ، نسبت به برگزاری جلسه با نمایندگان کسبه و ادارات خدمات رسان  به منظور اعلام اهداف نهایی اجرایی طرح (زیباسازی) اقدامات لازم توسط شهرداری بعمل آید .